108 พันเรื่อง

อันความเชื่อของบุคคลนั้นย่อมเนื่องมากับเหตุแวดล้อมภายนอก ประกอบกับพื้นทางจิตและปัญญาของแต่ละคน ความเชื่อของคนรุ่นเก่ามักจะมีเหตุและผลอยู่ในตัว…
แต่ความเชื่อของคนในปัจจุบันดูสับสนอยู่มาก เพราะคนเราบัดนี้ขาดหลักที่ยึดเหนี่ยวอันแน่นอนมั่นคงของจิตใจ
ฉะนั้น จึงถึงเวลาที่จะต้องใช้ความเชื่อด้วยปัญญา คือมีเหตุผลชนิดที่ตาเห็น หูได้ยิน ส่วนที่พ้นตาพ้นหู พ้นประสบการณ์แบบปาฏิหาริย์ จะต้องลดให้น้อยลง ทำศรัทธาในพระรัตนตรัย ในหลักกรรมของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง แล้วทุกคนจะค้นพบหลักความจริงในชีวิตที่ยังเหลืออยู่…

หลังกล้องท่องเที่ยว
การเริ่มต้นโครงการอะไรสักอย่างมักเริ่มจากความคิด คือคิดที่จะทำ ทำเพื่ออะไร และจะทำอย่างไร
หัวข้อนี้คงไม่ให้ประโยชน์อะไรเพราะเพียงจะบอกเล่ามุมมองเล็กๆ ในความคิดส่วนตัว…
แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกเล่าพร้อมที่จะแบ่งปันกันได้สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้

กิจกรรมที่น่าสนใจ ¦  __________________________

Blog Stats

  • 271,993 hits
%d bloggers like this: