ร้อยเรื่องเมื่องใต้

ผู้สนับสนุนโฆษณา ¦

Chompoo_Araya_A_Hargate_Samsung_ES65_Red_0016r803kTrue_Cover-620x392img_28526_tmp_wthCL_600x600

การเรียนรู้วิถีชีวิตของในแต่ละท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ เรื่องเล่าขาน จากปู่ย่าตายาย นิทานพื้นบ้าน ล้วนแล้วเกิดจากความศัทธา…
การเดินทางมักนำพาให้เราค้นหาตัวตน วิถีชีวิตของคนแถบนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ด้วยลักษณะของที่พื้นที่ที่ติดกับทะเลทั้งสองด้าน มองซ้ายก็ทะเล แลขวาก็ทะเล บางเมืองยังเป็นเกาะทั้งหมด
เสน่ห์แห่งทะเลอันดามัน  ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม หลากหลายบรรยากาศ หลากหลายมุมมอง เรียกได้ว่าที่นี่…คือ ที่สุดของที่สุดของนักผจญภัย อย่างแท้จริง ร้อยเรื่องเมืองใต้

เสน่ห์แห่งหนังตะลุง
ถ้าจะให้พูดเรื่องหนังตะลุงของภาคใต้แล้ว นอกจากเนื้อหาของเรื่องนะนๆ ที่ผู้เชิดหนังได้แสดงออกมาสู่คนดู
สิ่งหนึ่งของหนังตะลุงที่ทุกเรื่องจะขาดหายไปไม่ได้ก็คือ บทของตัวตลก
ตัวตลกหนังตะลุง เป็นตัวละครที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นตัวละครที่ “ขาดไม่ได้” สำหรับการแสดงหนังตะลุง
บทตลกคือเสน่ห์ หรือสีสัน ที่นายหนังจะสร้าง ความประทับใจให้กับคนดู…ทุกครั้ง

เรื่องเล่ามโนราห์
กาลครั้งนั้น ยังมีพระยาเมืองพัทลุง กับพระมเหสี ได้ครองคู่กันมาหลายปี แต่ก็หาได้มีบุตรไว้สืบสกุลสักคน ทั้งพระสามี และมเหสี
ได้ตกลงกันจุดธูปเทียน บนบานศาลกล่าว แด่เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้ช่วยประทานบุตรให้สักคน จะเป็นหญิงก็ได้ ชายก็ดี ไว้เป็นทายาทสืบสกุลต่อไป

Blog Stats

  • 274,284 hits
%d bloggers like this: