เรื่องเล่า “ตำนานอีสาน”

ผู้สนับสนุนโฆษณา ¦

Chompoo_Araya_A_Hargate_Samsung_ES65_Red_0016r803kTrue_Cover-620x392img_28526_tmp_wthCL_600x600

_

ชาวอีสาน… มีความเชื่อที่สืบต่อกันมานานโดยความเชื่อที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทแบบดั้งเดิม
คติความเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับเป็นคติความเชื่อที่มีอยู่ในปัจเจกชนแต่ละคน ซึ่งพยายามหาคำตอบในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเชื่อถือดั้งเดิมตามบรรพบุรุษปู่ย่าตายายแต่โบราณที่สืบถอดกันมา

ทัศนคติ  ของชาวบ้านที่มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน หลายๆ ชุมชน ประเพณีแต่ดั้งเดิมเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน เป็นสิ่งที่รู้สึกสัมผัสได้อาจจะไม่ใช่ด้วยระบบประสาททั้งห้า หากมันเกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา ที่ทำให้เกิดดุลยภาพในสังคมระดับชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นตลอดกาล…

เรื่องเล่า…ตำนานอีสาน

   เรือนไทยภาคอีสานย้อยอดีตคนอีสาน

         ตำนานรักผาแดง-นางไอ่                    เรือนไทยภาคอีสาน                  ย้อยอดีตคนอีสาน

การแต่งงานกินดองตำนานหนองหานกุมภวาปีตำนานบ้านหมากแข้ง

             การแต่งงานกินดอง                  ตำนานหนองหานกุมภวาปี               ตำนานบ้านหมากแข้ง

กำเนิดงานบุญบั้งไฟบั้งไฟพญานาค

     ผีตาโขน ความต่างที่เปลี่ยนไป              กำเนิดงานบุญบั้งไฟ                     ตำนานบั้งไฟพญานาค

ประวัติเพลงโคราชอาถรรพณ์ ป่าคำชะโน

             ประวัติเพลงโคราช                   เกาะลอยน้ำ ป่าคำชะโน

Blog Stats

  • 276,352 hits
%d bloggers like this: