การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: รฟท.; อังกฤษ: State Railway of Thailand ; SRT) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศ

กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel : +66 22220175, +66 26218701,

ประวัติ
วันที่ 26 มีนาคม เป็น วันสถาปนากิจการรถไฟ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรก

เนื่องมาจากนโยบายขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส แผ่มาครอบคลุมบริเวณเหลมอินโดจีน พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคม โดยเส้นทางรถไฟ เพราะการใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้ำลำคลองเป็นพื้นนั้น ไม่เพียงพอแก่การบำรุงรักษาพระราชอาณาเขต ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีจิตใจโน้มเอียงไปทางประเทศใกล้เคียง สมควรที่จะสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนก่อนอื่น ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การปกครอง ตรวจตราป้องกันการรุกรานเป็นการเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษกิจของประเทศ และจะเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เซอร์แอนดรู คลาก และบริษัทปันชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์ ดำเนินการสำรวจเพื่อ สร้างทางรถไฟจาก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ และมีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรี – เมืองนครราชสีมาสายหนึ่ง จากเมืองอุตรดิตถ์ – ตำบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ำโขงสายหนึ่ง และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย เชียงแสนหลวงอีกสายหนึ่ง โดยทำการสำรวจให้แล้วเสร็จเป็นตอน ๆ รวม 8 ตอน ในราคาค่าจ้างโดยเฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ 100 ปอนด์ ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2430

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้าง มิสเตอร์ จี. มูเร แคมป์เบลล์ สร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพ ถึงนครราชสีมา เป็นสายแรก เป็นทางขนาดกว้าง 1.435 เมตร และได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีกระทำพระฤกษ์ เริ่มการ สร้างทางรถไฟ ณ บริเวณย่านสถานีกรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2434 ซึ่งปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้สร้างอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ต่อมาในสมัยรัฐบาลที่มีจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ 40 หมวด ก ฉบับพิเศษ ลงในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494 และให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม และให้มีการโอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ต่างๆ รวมไปถึงพนักงาน ลูกจ้าง และสายงานทั้งหมด ของกรมรถไฟหลวง ไปอยู่ในการดำเนินงานของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาต่อมา

[แก้] หน่วยงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในภูมิภาค
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหน่วยการเดินรถไฟกระจายอยู่ทั้ง4ภูมิภาคของแต่ละภาคโดยมีทั้งสิ้น 3 เขตลากเลื่อน
กองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์
กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
กองลากเลื่อนเขตหาดใหญ่

การตรวจสอบเวลาเดินรถไฟแห่งประเทศไทย

[แก้] เส้นทางเดินรถ
ปัจจุบันการรถไฟฯ มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร โดยเป็นทางคู่ช่วง สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟรังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วง สถานีรถไฟรังสิต – สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้

ทางสายเหนือ  ถึง สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีรถไฟ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 751 กิโลเมตร
ทางสายใต้ เริ่มต้นจากสถานีธนบุรี ถึง ( สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก ) จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 974 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของ ประเทศมาเลเซีย ไปถึงยัง ประเทศสิงคโปร์ และ สถานีรถไฟกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร

ทางสายตะวันออก  ถึง จังหวัดสระแก้ว (สถานีรถไฟอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ จังหวัดระยอง ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต สถานีรถไฟมาบตาพุด ระยะทาง 200 กิโลเมตร
ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง (สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ) จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ จังหวัดหนองคาย และต่อจากหนองคายไปยัง สถานีรถไฟท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร
ทางสายตะวันตก จาก สถานีรถไฟธนบุรี ถึง (อำเภอไทรโยค สถานีรถไฟน้ำตก) จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึง สถานีรถไฟสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 157 กิโลเมตร

ทางสายแม่กลอง  ช่วง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ – สถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม – สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร

และการรถไฟฯ ยังได้เปิดเดินเส้นทางรถไฟฟ้าจำนวน 1 เส้นทาง ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร โดยให้บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (SRT Electrified Train Co., Ltd. หรือ SRTET) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก Deutsche Bahn AG ประเทศเยอรมนี เป็นผู้ดำเนินการในการเดินรถ โดยเส้นทางดังกล่าวคือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนั้นยังมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง อาทิ สถานีรถไฟชุมทางคลองสิบเก้า – สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี – สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย – สถานีรถไฟศรีราชา – สถานีรถไฟแหลมฉบัง – สถานีรถไฟชุมทางเขาชีจรรย์ – สถานีรถไฟมาบตาพุด และโครงการรถไฟฟ้าอีกสองเส้นทางคือ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (ศาลายา – หัวหมาก) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต – มหาชัย)

[แก้] ประเภทขบวนรถไฟ
[แก้] รถด่วนพิเศษ
ขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express) เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น ปัจจุบันมีชนิดรถให้บริการ ดังนี้

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ (บนอ.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ(บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ(บนท.ป.) (JR-West) (เฉพาะขบวนที่ 13/14)
รถโบกี้นั่งชั้นที่ 2 (บชท.) (เฉพาะขบวนที่ 37/38)
รถโบกี้นั่งชั้นที่ 3 (บชส.) (เฉพาะขบวนที่ 37/38)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ(กซม.ป.) (ในขบวนที่ 9/10 41/42 เป็นต้น)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ (กซข.ป.)

[แก้] รถด่วน
ขบวนรถด่วน (Express) เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ แบ่งชนิดรถที่ให้บริการ ดังนี้

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ (บนอ.ป.) (ยกเว้นขบวนที่ 51/52)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ(บนท.ป.) (JR-West) (เฉพาะขบวนที่ 67/68)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ (บชท.ป.) (เฉพาะขบวนที่ 51/52)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 (บชท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.ป.) (เฉพาะขบวนที่ 85/86)
รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) (ยกเว้นขบวนที่ 67/68)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ (กซข.ป.) (เฉพาะขบวนที่ 71/74 เป็นบางครั้ง)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ (กซม.ป.)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.) (เฉพาะขบวนรถด่วนสายอีสาน)

[แก้] รถเร็ว
ขบวนรถเร็วที่ 112 ที่สถานีรถไฟพิชัย
ขบวนรถเร็ว (Rapid) เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 3 คิดค่าธรรมเนียมขบวนรถ ตามระยะทาง แบ่งชนิดรถที่ให้บริการ ดังนี้

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.) (ในรถเร็วบางขบวน)
รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป.) (ในรถเร็วบางขบวน เช่น 107/108 เป็นต้น)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 (บชท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 และ 3 ติดกัน (บสส.) (ในขบวน 115/116, 177/178 เป็นต้น)
รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.) (เฉพาะขบวน 105/106)
รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับปรับอากาศ (กซม.ป.) (เฉพาะขบวน 105/106)

[แก้] รถธรรมดา
ขบวนรถธรรมดา (Ordinary) เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากกรุงเทพไปยังจังหวัดสำคัญๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะทางระหว่าง 151 – 600 กม. หยุดรับส่งทุกป้ายหยุด ที่หยุด และสถานี แบ่งชนิดรถที่ให้บริการ ดังนี้

รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 และ 3 ติดกัน (บสส.) (บางขบวน)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.) (บางขบวน)

[แก้] รถชานเมือง
ขบวนรถไฟดีเซลราง มักจะนำมาวิ่งเป็นรถชานเมือง
ขบวนรถชานเมือง ( Bangkok Commuter) เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กม. เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขาย หยุดทุก ๆ สถานี และป้ายหยุดรถ โดยมีเส้นทางที่ให้บริการ ดังนี้

สายเหนือ กรุงเทพ – ลพบุรี ระยะทาง 133 กิโลเมตร
สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 125 กิโลเมตร
สายตะวันออก กรุงเทพ – ปราจีนบุรี ระยะทาง 122 กิโลเมตร
สายใต้ กรุงเทพ – ราชบุรี ระยะทาง 117 กิโลเมตร
สายใต้ กรุงเทพ – สุพรรณบุรี ระยะทาง 158 กิโลเมตร

[แก้] รถท้องถิ่น
ขบวนรถท้องถิ่น 408 ที่สถานีรถไฟพิชัย
ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter) เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ รถพ่วงจะเป็นรถโดยสารนั่งชั้น 3 ตลอดทั้งขบวน แบ่งชนิดรถที่ให้บริการ ดังนี้

รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) (เฉพาะขบวนรถท้องถิ่นสายใต้)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.) (เฉพาะขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือ / สายอีสาน)

ขบวนรถที่จัดให้บริการ

สายเหนือ  (ใช้รถดีเซลราง THN/NKF ทำการ)
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 409 อยุธยา – ลพบุรี (เดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

สายอีสาน  (ใช้รถดีเซลราง RH/RHN ทำการ)
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา – อุดรธานี – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ลำชี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/422 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ลำชี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/426 ลำชี – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

สายใต้  (ใช้รถโบกี้ชั้น 3)
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – ชุัมทางหาดใหญ่ – ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฏร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฏร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/454 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/452 ยะลา – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 นครศรีธรรมราช – ยะลา – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 457/458 นครศรีธรรมราช – พัทลุง – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง

[แก้] รถรวม
ขบวนรถรวม เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ และมีรถสินค้าพ่วงในขบวนด้วย เพื่อรับ -ส่งสินค้า ปัจจุบันมีการเดินรถในเส้นทางสายใต้ จำนวน 2 ขบวน คือ

ขบวน 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก-น้ำตก-ชุมทางหนองปลาดุก
ขบวน 489/490 สุราษฏร์ธานี-คีรีรัฐนิคม-สุราษฏร์ธานี

[แก้] รถนำเที่ยว
ขบวนรถนำเที่ยว (Excursion) เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ จะหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น

ชนิดรถให้บริการ
รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ(กซข.ป.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ (กซม.ป)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.)
ขบวนรถที่จัดให้บริการ
พิเศษท่องเที่ยว กรุงเทพ – น้ำตก
พิเศษท่องเที่ยว กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์
พิเศษท่องเที่ยว กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พิเศษท่องเที่ยว วงเวียนใหญ่ – มหาชัย และ บ้านแหลม – แม่กลอง

[แก้] รถสินค้า
ขบวนรถสินค้า คือขบวนรถไฟที่ประกอบด้วยรถสินค้าเท่านั้น ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า “ประเภทเหมาคัน” ทั้งภายในประเทศ และเพื่อส่งออกประเทศมาเลเซีย ที่สถานีปลายทางสุไหงโก-ลก และสถานีปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟชายแดน

ขบวนรถสินค้าปูนซีเมนต์
ขบวนรถสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
ขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบ
ขบวนรถสินค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว
ขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์
ขบวนรถสินค้าทั่วไป

[แก้] รถไฟฟ้า
รถไฟฟ้า (Electrified Train) คือขบวนรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน โดยใช้การจ่ายไฟฟ้าโดยสายส่งเหนือหัว วิ่งบนรางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตร สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟประเภทนี้จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบกับระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่รถไฟฟ้าทำงาน ทำให้หน้าที่ของพนักงานขับรถมีเพียงอย่างเดียวคือ เปิด-ปิด ประตู แต่ในกรณีที่ระบบอาณัติสัญญาณขัดข้อง พนักงานขับรถก็ต้องทำการขับรถไฟด้วยตนเอง รถไฟประเภทนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิง เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด จึงสามารถให้บริการได้ดีกว่า แต่ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วกรุงเทพนั้น รถไฟจะปรับไปใช้ระบบไฟฟ้าสำรองในตัว และตัดการทำงานที่ไม่จำเป็น เพื่อทำการส่งผู้โดยสารให้เร็วที่สุด รถไฟประเภทนี้ให้บริการในโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด

Siemens Desiro UK Class 360/2 Airport Express มีทั้งหมด 4 ขบวน ใช้วิ่ง 3 ขบวน สำรอง 1 ขบวน โดย 1 ขบวนจะมี 4 โบกี้ แบ่งเป็นตู้สำหรับขนสัมภาระ 1 โบกี้ และตู้โดยสาร 3 โบกี้ รวมทั้งหมด 16 ตู้
Siemens Desiro UK Class 360/2 City Line มีทั้งหมด 5 ขบวน ใช้วิ่ง 4 ขบวน สำรอง 1 ขบวน โดย 1 ขบวนจะมี 3 โบกี้ เป็นตู้โดยสารทั้งหมด รวมทั้งหมด 15 ตู้

การสำรองรถไฟฟ้าในที่นี้กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รถไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติ จะมีการส่งรถสำรองจากศูนย์ซ่อมบำรุงออกไปยังจุดที่เกิดปัญหา เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังสถานีปลายทาง

[แก้] ที่สุดของรถไฟไทย
[แก้] สถานีรถไฟ-ที่หยุดรถ ที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุด
การเคหะ – รางสะแก ระยะห่าง 0.30 กม.
บางซื่อ – บางซื่อ2 ระยะห่าง 0.37 กม.
อุรุพงษ์ – ยมราช ระยะห่าง 0.47 กม.
ดอนเมือง – ตลาดใหม่ดอนเมือง ระยะห่าง 0.52 กม.
มักกะสัน – ราชปรารภ ระยะห่าง 0.58 กม.
ธนบุรี – จรัญสนิทวงศ์ ระยะห่าง 0.67 กม.
หัวตะเข้ – พระจอมเกล้า ระยะห่าง 0.75 กม.
บ้านแหลม – ท่าฉลอม ระยะห่าง 0.84 กม.
หลักหก – คลองรังสิต ระยะห่าง 0.87 กม.

[แก้] สถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ไกลกันที่สุด
ชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรี ระยะห่าง 77.41 กม.
อุดรธานี – หนองคาย ระยะห่าง 52.26 กม.
ที่วัง – ห้วยยอด ระยะห่าง 35.25 กม.
บ้านแหลม – แม่กลอง ระยะห่าง 33.57 กม.
สระแก้ว – วัฒนานคร ระยะห่าง 31.61 กม.
ชุมทางทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม ระยะห่าง 31.00 กม.
ชุมทางคลองสิบเก้า – องครักษ์ ระยะห่าง 29.40 กม.
ห้วยยอด – ตรัง ระยะห่าง 28.46 กม.
ชุมทางหาดใหญ่ – คลองแงะ ระยะห่าง 24.06 กม.
ลำนารายณ์ – สุรนารายณ์ ระยะห่าง 23.00 กม.

[แก้] ชุมทางรถไฟที่อยู่ใกล้กันที่สุด
ชุมทางบางซื่อ2 – ชุมทางตลิ่งชัน ระยะห่าง 14.29 กม.
ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางเขาชุมทอง ระยะห่าง 24 กม.
ชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางคลองสิบเก้า ระยะห่าง 24.43 กม.
ชุมทางบ้านภาชี – ชุมทางแก่งคอย ระยะห่าง 35.15 กม.
ชุมทางศรีราชา – ชุมทางเขาชีจรรย์ ระยะห่าง 49.39 กม.

[แก้] สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กันที่สุด
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ – สถานีรถไฟตลาดพลู ระยะห่าง 1.42 กม.
สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ – สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ระยะห่าง 2.32 กม.
สถานีรถไฟนครราชสีมา – สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ระยะห่าง 2.63 กม.
สถานีรถไฟโพรงมะเดื่อ – สถานีรถไฟคลองบางตาล ระยะห่าง 2.96 กม.
สถานีรถไฟบางเขน – สถานีรถไฟหลักสี่ ระยะห่าง 3.88 กม.
สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ – สถานีรถไฟศาลายา ระยะห่าง 5.00 กม.

[แก้] สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถต่างๆ
สถานีระดับ 1 ที่มีรางหลีกน้อยที่สุด คือ สถานีรถไฟปัตตานี
สถานีรถไฟแห่งเดียวที่มีเจ้าของร่วม 2 ชาติ คือ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์
ย่านรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ย่านพหลโยธิน [ต้องการอ้างอิง]
สถานีระดับพิเศษแห่งเดียวที่ไม่มีการโดยสาร คือ สถานีรถไฟ ICD ลาดกระบัง
ที่หยุดรถเพียง 2 แห่งที่มีขบวนรถเร็วหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร คือ ที่หยุดรถไฟกะปาง (ขบวน 167/168) และ ที่หยุดรถไฟจรัญสนิทวงศ์ (ขบวน 177/178)
สถานีปลายทาง (เส้นทางหลัก) ที่มีขบวนรถเข้า-ออกมากที่สุด ไม่นับหัวลำโพง คือ สถานีรถไฟอุบลราชธานี จำนวน 22 ขบวน/วัน
สถานีปลายทาง (เส้นทางแยก) ที่มีขบวนรถเข้า-ออกมากที่สุด ไม่นับหัวลำโพง คือ สถานีรถไฟธนบุรี จำนวน 12 ขบวน/วัน

[แก้] อุโมงค์
อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ อุโมงค์ขุนตาน ความยาว 1,352 เมตร
อุโมงค์รถไฟที่ไม่ได้ลอดใต้ภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย คือ อุโมงค์หัวหิน (บ่อฝ้าย) ลอดใต้ทางวิ่งสนามบินหัวหิน

[แก้] จำนวนสถานีรถไฟ
จังหวัดที่มีสถานีรถไฟมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมามี 39 สถานี
จังหวัดที่มีสถานีรถไฟแค่ 1 สถานีคือจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

[แก้] สถานีรถไฟทางอ้อม
[แก้] สถานีรถไฟประจำจังหวัด ที่ตั้งอยู่ตัวจังหวัด แต่ไม่ได้ตั้งชื่อตามจังหวัด
สถานีรถไฟรังสิต ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สถานีรถไฟมหาชัย ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
สถานีรถไฟแม่กลอง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีรถไฟมาบตาพุด ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

[แก้] สถานีรถไฟประจำอำเภอ และเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดด้วย
สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สถานีรถไฟสวรรคโลก ตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สถานีรถไฟเด่นชัย ตั้งอยู่ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
สถานีรถไฟองครักษ์ ตั้งอยู่ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สถานีรถไฟจัตุรัส ตั้งอยู่ในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

[แก้] สถานีรถไฟที่มีชื่อประจำจังหวัด แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง
สถานีรถไฟอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟปัตตานี (โคกโพธิ์) ตั้งอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

[แก้] สถานีรถไฟประจำอำเภอ แต่ไม่ได้ตั้งชื่อตามอำเภอ
สถานีรถไฟมักกะสัน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟบางเขน ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟบางบำหรุ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟธนบุรี ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟสามเสน ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟหัวหมาก ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟบ้านทับช้าง ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟวัดสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟรางโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟคลองตัน ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟศาลายา ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สถานีรถไฟดอนสีนนท์ ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานีรถไฟน้ำตก ตั้งอยู่ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สถานีรถไฟลำนารายณ์ ตั้งอยู่ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สถานีรถไฟโคกสลุง ตั้งอยู่ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สถานีรถไฟบ้านวะตะแบก ตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง ตั้งอยู่ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สถานีรถไฟบ้านปิน ตั้งอยู่ในอำเภอลอง จังหวัดแพร่
สถานีรถไฟคลองมะพลับ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
สถานีรถไฟตันหยงมัส ตั้งอยู่ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
สถานีรถไฟศาลาแม่ทา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[แก้] สถานีรถไฟที่มีชื่อประจำจังหวัด ที่มีชั้นสถานีต่ำที่สุด
สถานีรถไฟชลบุรี ระดับ 4
สถานีรถไฟแม่กลอง(สมุทรสงคราม) ระดับ 4

[แก้] สถานีรถไฟที่เป็นย่านสินค้า
สถานีรถไฟเชียงใหม่ ขบวนรถสินค้าทั่วไปที่ 601/602 และ ขบวนรถน้ำมันที่ 641/642
สถานีรถไฟลำพูน ขบวนรถปูนซีเมนต์ของทีพีไอที่ 693/694 (ปัจจุบันนี้ไม่มีเดิน แต่จะฝากพ่วงมากับขบวนที่ 641/642 แทน)
สถานีรถไฟแม่เมาะ ขบวนรถขนเถ้าลิกไนต์ของเครือซีเมนต์ไทยที่ 603/604
สถานีรถไฟบึงพระ ขบวนรถน้ำมันดิบหลายขบวน โดยรับน้ำมันดิบจากแหล่งลานกระบือมาตั้งแต่ปี 2526
สถานีรถไฟนครลำปาง ขบวนรถก๊าซของปตท. ที่ 651/652 และขบวนรถน้ำมันที่ 643/644, 673/674
สถานีรถไฟนครสวรรค์ ขบวนรถก๊าซของปตท. ที่ 655/656
สถานีรถไฟพหลโยธิน ขบวนรถสินค้าทั่วไปหลายขบวน ทีมีเดินประจำคือ รถสินค้า 781/782 (ย่านพหลโยธิน – ปาดังเบซาร์)
สถานีรถไฟอุบลราชธานี ขบวนรถน้ำมันที่ 541/542
สถานีรถไฟขอนแก่น ขบวนรถน้ำมันที่ 535/536
สถานีรถไฟสำราญ ขบวนรถก๊าซของปตท. ที่ 531/532
สถานีรถไฟนครราชสีมา
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ขบวนรถบรรทุกตู้สินค้าที่ 501/502
สถานีรถไฟบ้านเกาะ ขบวนรถบรรทุกตู้สินค้าที่ 539/540 (รถขนข้าวสารจากโรงสีข้าวหงส์ทอง)
สถานีรถไฟท่าพระ ขบวนรถบรรทุกน้ำตาลที่ 2019/2020
สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ ขบวนรถปูนซีเมนต์ของเครือซีเมนต์ไทยที่ 521/522, 523/524 จากโรงงานแก่งคอยตั้งแต่ปี 2525
สถานีรถไฟหินลับ ขบวนรถปูนซีเมนต์ของทีพีไอที่ 581/582, 583/584, 585/586
สถานีรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง และ ICD ลาดกระบัง ขบวนรถบรรทุกตู้สินค้าหลายขบวน
สถานีรถไฟเปรง ขบวนรถปูนซีเมนต์ของทีพีไอที่ 565/564, 567/566 เพราะมีไซโลปูนซีเมนต์ของทีพีไอที่สถานีรถไฟเปรง
สถานีรถไฟชุมพร
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง โรงรถจักร และ โรงซ่อมบำรุงที่ใหญ่ที่สุด รองจาก ชุมทางบางซื่อและมักกะสัน
สถานีรถไฟควนเนียง ขบวนรถปูนซีเมนต์ของทีพีไอที่ 721/722
สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ย่านขบวนรถสินค้าไป ประเทศมาเลเซีย
สถานีรถไฟแหลมฉบังขบวนรถสินค้าหลายขบวน
สถานีรถไฟศิลาอาสน์ขบวนรถสินค้าหลายขบวน

[แก้] อ้างอิง
^ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย   http://www.railway.co.th/home
แผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถไฟในปัจจุบัน

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: