บ้านเกษตรกร จ.สมุทรสงคราม

โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา โฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำโบราณที่ยังคงเสน่ห์แห่งวันวาน ล่องเรือชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว เลือกซื้อสินค้าจากสวน เที่ยวตลาดน้ำท่าคา เรียนพายเรือ ตกคำล่องเรือชมหิ่งห้อย

รายละเอียด
โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาจังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดน้ำโบราณที่ยังคงเสน่ห์แห่งวันวาน ล่องเรือชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว เลือกซื้อสินค้าจากสวน
เที่ยวตลาดน้ำท่าคา เรียนพายเรือ ตกคำล่องเรือชมหิ่งห้อย ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรทางเรือ
มีห้องพัก 10 ห้อง
ค่าเรือพายชมวิถีชีวิต 200 บาทต่อ 3 ชั่วโมง
ค่าอาหาร 2 มื้อ และตักบาตร 250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
ที่อยู่ : 51 ม.2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :  034-766-170, 084-879-6169

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: