กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูล จ.น่าน

โฮมสเตย์กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูลพร้อมบริการนำเที่ยว โฮมสเตย์ กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูล ชุมชนไทลื้อ ที่อพยพตามเจ้าเมืองมาไทยยังคงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ดั้งเดิม มีวัดที่สะท้อนถึงความเป็นไทลื้อและชาวบ้านยังสวมใส่เสื้อผ้า ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ในวันสำคัญ

รายละเอียด
โฮมสเตย์กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูล  ชุมชนไทลื้อ ที่อพยพตามเจ้าเมืองมาไทยยังคงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ดั้งเดิม มีวัดที่สะท้อนถึงความเป็นไทลื้อและชาวบ้านยังสวมใส่เสื้อผ้า ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ในวันสำคัญ
จำนวนห้องพัก : 20 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 60 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 100 บาท

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ
– ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 100 บาท/คน/วัน
– บายศรีสู่ขวัญชุดละ 800 – 1,000 บาท
– การแสดงรำไทลื้อ ฟ้อนปั่นฝ้าย 1,000 – 2,500 บาท

กิจกรรม
• พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
• พิธีเข้ากรรมเมือง พิธีกรรมทางศาสนาบวงสรวงบรรพบุรุษทำบุญทำทาน การนับถือผี ทำบุญตักบาตร
• การทำนายความอุดมสมบูรณ์บ้านเมือง เป็นช่วงเทศกาลที่ชาวบ้านได้พบ ปะกัน  ปั่นจักรยานชมทัศนียภาพ
• ชมวัฒนธรรมและศิลปการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
• ชิมอาหารขันโตก และอาหารไทลื้อ ชมหมู่บ้าน วัดดอนมูล
• เดินป่าอนุรักษ์ชมดอยวาวี ชมงานเกษตรของชาวบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่…
โฮมสเตย์กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูล
ที่อยู่ : 72 บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ : 086-195-7033

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: