บ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งโบราณสถาน จำนวน ห้องพัก : 14 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 50 บาทต่อคน

รายละเอียด
โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งโบราณสถาน
จำนวนห้องพัก : 14 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 50 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 50 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ

กิจกรรม
ชมแหล่งโบราณสถาน
• เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น วรรณกรรมพื้นบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์
ที่อยู่ : 271 หมู่. 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 043 – 632-125

Blog Stats

  • 274,284 hits
%d bloggers like this: