ชมรมเพื่อนเกษตร จ.อ่างทอง

โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร อ่างทอง สัมผัสบ้านพักเรือนไทยในสวนเกษตรผสมผสาน

รายละเอียด
โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร อ่างทอง สัมผัสบ้านพักเรือนไทยในสวนเกษตรผสมผสาน
จำนวนห้องพัก : 7 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 60 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 150 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 100 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 150บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหารเย็น 100 บาท/คน/มื้อ
– ค่าบริการอาหารเช้า 70 บาท
– รวมใส่บาตรพระ ศึกษาดูงาน และนำเที่ยว
– ชาวต่างชาติ 1,000 บาท/คน/คืน

 สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร
ที่อยู่ : 27/2 หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 035-627-333, 089-500-6015, 081-921-6073
อีเมลล์ : thanakit2497@yahoo.com

Blog Stats

  • 275,307 hits
%d bloggers like this: