โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า อ่างทอง โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า อ่างทอง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ และชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จำนวนห้องพัก : 11 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน

รายละเอียด
โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า   อ่างทอง
โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า อ่างทอง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ และชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จำนวนห้องพัก : 11 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 60 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 60 บาท/คน/มื้อ
– ค่ารถบริการนำเที่ยว 200 บาท/คัน (15 คน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า
ที่อยู่ : 77 หมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ :  035-692-110, 089-243-7690
อีเมลล์ : sansin_bangchaocha@hotmail.com

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: