โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก จ.แพร่

โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก แพร่ สัมผัสประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสวนสมุนไพร จำนวน ห้องพัก : 20 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 70 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 200 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอื่นๆ

รายละเอียด
โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก แพร่ สัมผัสประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสวนสมุนไพร
จำนวนห้องพัก : 20 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 70 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 200 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
ค่าห้องพักรวมค่าอาหาร/อาหารว่าง
– วันเดียว 150 – 200 บาท/คน
– 2 วัน 1 คืน 650 บาท/คน
– 1 วัน 1 คืน 550 บาท/ คน
– 3 วัน 2 คืน 1,100 บาท/คน

กิจกรรม
• การเดินป่าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพตามฐานต่างๆ  4 ฐาน การได้ชมความงดงามของป่าที่ได้อนุรักษ์ไว้ 500 ไร่
• การหาของป่า เช่นการหลามปลาจากห้วยด้วยกระบอกไม้ไผ่  การขุดจิ้งหรีด ขุดปูก่ำ (ปูห้วย)
• การสาธิต และสอนทำชาชงสมุนไพร
• การทำลูกประคบสมุนไพรเรียนรู้เกี่ยวกับ พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
• ออกกำลังกายท่าฤๅษีดัดตน
• ล่องห้วยเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
• เยี่ยมชมหมู่บ้าน  ปั่นจักรยานตามเนินเขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก
ที่อยู่ : สถานีอนามัยตำบลห้วยไร่ หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทรศัพท์ : 081-704-5663

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: