โฮมสเตย์บ้านจะบูสี จ.เชียงราย

โฮมสเตย์บ้านจะบูสี เชียงราย โฮมสเตย์บ้านจะบูสี สัมผัสวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดง จำนวนห้องพัก : 30 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 60 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท

รายละเอียด
โฮมสเตย์บ้านจะบูสี สัมผัสวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดง
จำนวนห้องพัก : 30 หลัง   รับนักท่องเที่ยวได้ : 60 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน  ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ
– ค่าชมการแสดงชุดละ 500 – 1,000 บาท
– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท
– ค่าสอนงานฝีมือพร้อมอุปกรณ์ 200 บาท

กิจกรรม
• พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ
• การตำข้าวซ้อมมือ ชมงานฝีมือ
• การทำอาหารพื้นบ้าน
• ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน
• การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน
• การเดินป่าชมธรรมชาติ และการเที่ยวชมน้ำตก
• การหาปลาแบบธรรมชาติ เที่ยวชมทัศนียภาพดอยแม่สลอง และดอยตุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านจะบูสี
ที่อยู่ : 61 หมู่ 5 บ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-765-129, 081-021-3992

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: