บ้านบุไทร จ.นครราชสีมา

โฮมสเตย์บ้านบุไทร นครราชสีมา โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ จำนวน ห้องพัก : 15 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 200 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอาหาร : 70 บาทต่อคน

รายละเอียด
โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จำนวนห้องพัก : 15 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 200 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 70 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท
ราคา ค่าบริการอื่นๆ : – ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 200 บาท/คน/คืน – ค่าบริการอาหาร 70 บาท/คน/มื้อ – ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท

กิจกรรม
• แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ได้แก่ การเดินป่า ดูสัตว์ ผลไม้ สมุนไพร
• การทำระบบการเกษตรอินทรีย์ การเพาะเห็ดหอม การแปรรูปเห็ดหอม การปลูกผัก ไม้ผล
• การปลูกดอกเบญจมาศ หน้าวัว
• การเล่าการกำเนิดของหมู่บ้านในอดีต
• การแสดงดนตรีกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
• ชมอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 11 และ 17
• นั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้านบุไทร ปีนเขาสลักใด ชมวิวหมู่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านบุไทร
ที่อยู่ :  166 หมู่ 4 บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทรศัพท์ :  081-068-6887, 085-025-8447, 044-224-880-9

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: