บ้านปราสาท จ.นครราชสีมา

โฮมสเตย์บ้านปราสาท นครราชสีมา โฮมสเตย์บ้านปราสาท โฮมสเตย์ สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตามรอยอารยธรรมเก่าแก่หลายพันปี แหล่งหัตกรรมพื้นบ้าน และแหล่งโบราณคดี จำนวนห้องพัก : 34 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 150 คน ราคาค่าบริการอื่นๆ

รายละเอียด
โฮมสเตย์บ้านปราสาท โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตามรอยอารยธรรมเก่าแก่หลายพันปี
แหล่งหัตกรรมพื้นบ้าน และแหล่งโบราณคดี
จำนวนห้องพัก : 34 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 150 คน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการที่พักรวมอาหาร ชาวไทย 300 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการที่พักรวมอาหาร ชาวต่างชาติ 400 บาท/คน/คืน (รวมอาหาร 2 มื้อ เช้า และ เย็น)
– ค่าอาหารถ้าต้องการให้จัดเพิ่ม 50 บาท/คน/มื้อ
– ค่าเยี่ยมชมและประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ (ไม่พัก)
– ค่าอาหารชาวไทย (20 คน ขึ้นไป) 80 บาท/คน/มื้อ
– ค่าอาหารชาวต่างชาติ (10 คน ขึ้นไป) 150 บาท/คน/มื้อ
– ค่ากิจกรรม 2,500 บาท/คณะ

กิจกรรม
• ชมแหล่งโบราณคดีอายุ 2,500 – 3,000 ปี ชมอาคารพิพิธภัณฑ์  2 หลัง ที่แสดงประวัติและความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี
• ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน ทำหมวก กระเป๋า แฟ้มเอกสาร
• ชมกลุ่มผลิตสินค้าท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าโทเร
• ชมกลุ่มผลิตเครื่องดนตรีไทย การทำพิณ ซอด้วง ซออู้
• ชมกลุ่มสตรีทำขนมและอาหาร
• พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น การดำนา เกี่ยวข้าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านปราสาท
ที่อยู่ : 282 หมู่ 7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ : 044-367-075,  081-725-0791

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: