บ้านปะอาว จ.อุบลราชธานี

โฮมสเตย์บ้านปะอาว อุบลราชธานี โฮมสเตย์บ้านปะอาว โฮมสเตย์ สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต หมู่บ้านผลิตเครื่องทองเหลือง แหล่งผลิตทองเหลืองประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวนห้องพัก : 10 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 90 คน

รายละเอียด
โฮมสเตย์บ้านปะอาว โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต หมู่บ้านผลิตเครื่องทองเหลือง
แหล่งผลิตทองเหลืองประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จำนวนห้องพัก : 10 หลัง   รับนักท่องเที่ยวได้ : 90 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ
– ค่ากิจกรรมการแสดง 3 รายการ 150 บาท/คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านปะอาว
ที่อยู่ : 190 หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :  085-613-4713  แฟกซ์ : 045-344-369

Blog Stats

  • 274,307 hits
%d bloggers like this: