โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน จ.น่าน

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน พร้อมกิจกรรมพิเศษ โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน น่าน สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติชุมชนริมน้ำน่าน ที่ยังคงวิถีความผูกพันกับสายน้ำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ปลาในลำน้ำ และอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวนห้องพัก : 11 หลัง

รายละเอียด
โฮ มสเตย์บ้านหาดผาขน น่าน สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติชุมชนริมน้ำน่าน ที่ยังคงวิถีความผูกพันกับสายน้ำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ปลาในลำน้ำ และอนุรักษ์ป่าชุมชน
จำนวนห้องพัก : 11 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 60 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 80 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– บ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าอาหาร 80 บาท/คน/มื้อ
– ค่าล่องแพ 250 บาท/8 คน/ลำ
– ค่าเรือแจว 50 บาท/คน/ลำ
– ค่าเรือลำใหญ่ (16 คน) 800 บาท/คณะ/ลำ

กิจกรรม
• บายศรีสู่ขวัญ  การเล่นดนตรีไทย
• ล่องแพเล่นน้ำที่แม่น้ำน่าน  หาดผาขน
• พายเรือในแม่น้ำ ชมทิวทัศน์
• เล่นน้ำบริเวณแก่งหลวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน
ที่อยู่ : 41 หมู่ 3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 086-921-7795

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: