โฮมสเตย์บ้านเป้า จ.มุกดาหาร

โฮมสเตย์บ้านเป้า มุกดาหาร โฮมสเตย์บ้านเป้า มุกดาหาร สัมผัสวิถีชีวิตและการเกษตร จำนวน ห้องพัก : 15 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอาหาร : 230 บาทต่อคน

รายละเอียด
โฮมสเตย์บ้านเป้า มุกดาหาร สัมผัสวิถีชีวิตและการเกษตร
จำนวนห้องพัก : 15 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 230 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการที่พักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการพักที่ศูนย์ฯ 120 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร อาหารเช้า 50 บาท/คน/มื้อ อาหารเที่ยง 80 บาท/คน/มื้อ อาหารเย็น 100 บาท/คน/มื้อ

กิจกรรม
• เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร  การทำปุ๋ยชีวภาพ
• วัฒนธรรมภูไท
• เยี่ยมชมวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านเป้า
ที่อยู่ : 163 หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โทรศัพท์ :  081-048-1102

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: