โฮมสเตย์บ้านแม่เติ๋อ จ.เชียงราย

โฮมสเตย์บ้านแม่เติ๋อ เชียงราย โฮมสเตย์บ้านแม่เต๋อ โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต สัมผัสวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า จำนวน ห้องพัก : 9 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอาหาร : 60 บาทต่อคน

รายละเอียด  
โฮมสเตย์บ้านแม่เต๋อ โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต  สัมผัสวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า
จำนวนห้องพัก : 9 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 60 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 60 บาท/คน/มื้อ
– ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/คน
– ค่าชมการแสดงชุดละ 500 -1,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์บ้านแม่เต๋อ
ที่อยู่ : 180 หมู่ 10 บ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ :  081-289-3766, 086-118-1406

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: