ศรีวินิตวิทยาคม จ.สิงห์บุรี

โฮมสเตย์ศรีวินิตวิทยาคม สิงห์บุรี โฮมสเตย์ศรีวินิตวิทยาคม สิงห์บุรี สัมผัสวิถีชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ล่องเรือชมวิถีชีวิต เรียนรู้การแปรรูปอาหาร จำนวน ห้องพัก : 6 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 150 บาทต่อคน

รายละเอียด
โฮมสเตย์ศรีวินิตวิทยาคม สิงห์บุรี  สัมผัสวิถีชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ล่องเรือชมวิถีชีวิต เรียนรู้การแปรรูปอาหาร
จำนวนห้องพัก : 6 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 150 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 150 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร เช้า – เย็น 50 บาท/คน/มื้อ

กิจกรรม
• สัมผัสบรรยากาศชนบท วิถีชีวิตไทย
• รับประทานอาหารตามฤดูกาล เพื่อสุขภาพ
• เรียนรู้การประกอบอาหาร และขนมไทย
• เรียนรู้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีพื้นบ้าน
• ชมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
• ทำบุญไหว้พระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์ศรีวินิตวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ :  036-581-189

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: