บ้านเครื่องเบญจรงค์ จ.สมุทรสาคร

โฮมสเตย์หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์บ้านกลาง สมุทรสาคร โฮมสเตย์หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์บ้านกลาง สัมผัสการทำเครื่องถ้วยเบญจรงค์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เป็นที่รู้จักไป ทั่วโลก พร้อมกิจกรรม ฝึกหัดลงลายเบญจรงค์ด้วยตนเอง จำนวน ห้องพัก : 5 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้

รายละเอียด
โฮมสเตย์หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์บ้านกลาง สัมผัสการทำเครื่องถ้วยเบญจรงค์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เป็นที่รู้จักไป ทั่วโลก พร้อมกิจกรรมฝึกหัดลงลายเบญจรงค์ด้วยตนเอง
จำนวนห้องพัก : 5 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 80 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 600 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 100 บาท

ราคาค่าบริการอื่นๆ
-ค่าบริการบ้านพัก รวมอาหารและกิจกรรม
– คนไทย 600 บาท/คน /คืน – คนต่างประเทศ 1,000 บาท/คน /คืน
– ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 100 บาท/ครั้ง/คณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์บ้านกลาง
ที่อยู่ : 34 หมู่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 081-995-9196

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: