บ้านเสื่อกก จ.มหาสารคาม

โฮมสเตย์เสื่อกกบ้านแพง มหาสารคาม โฮมสเตย์เสื่อกกบ้านแพง โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนผลิตภัณฑ์เสื่อกกเลื่องชื่อของจังหวัด

รายละเอียด
โฮมสเตย์เสื่อกกบ้านแพง โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนผลิตภัณฑ์เสื่อกกเลื่องชื่อของจังหวัด
จำนวนห้องพัก : 10 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 200 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 200 บาท/คน/คืน – ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ

กิจกรรม
• เรียนรู้การทำเสื่อกก
• กระบวนการกลุ่มและการออกแบบผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์เสื่อกกบ้านแพง
ที่อยู่ : 192 หมู่ 1 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ : 081-873-9640, 043-776-110

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: