บางคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

โฮมสเตย์ในบางคลองร้อยสาย สุราษฎร์ธานี โฮมสเตย์ในบางคลองร้อยสาย สุราษฎร์ธานี สัมผัสบรรยากาศริมคลอง จำนวนห้องพัก : 5 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 30 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน ราคาค่าบริการอื่นๆ

รายละเอียด
โฮมสเตย์ในบางคลองร้อยสาย สุราษฎร์ธานี  สัมผัสบรรยากาศริมคลอง
จำนวนห้องพัก : 5 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 30 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน

ราคาค่าบริการอื่นๆ
– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน
– ค่าบริการอาหาร 50 บาท/มื้อ
– ค่าบริการนั่งเรือชมหิ่งห้อย (6 คน) 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
โฮมสเตย์ในบางคลองร้อยสาย
ที่อยู่ : 49 หมู่ 5 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ :  077-205-323, 086-267-6695

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: