โซนภาคตะวันออก

น้ำตกภาคตะวันออก

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีอาณาเขตติดกับทะเล ช่วงฤดูฝนจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลมรสุมบ้าง สภาพโดยรอบยังสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ทำให้ที่นี่มีน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติ

น้ำตกที่มีชื่อเสียงได้แก่

-น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

-น้ำตกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

-น้ำตกเขาชะเมา จังหวัดระยอง

น้ำตกคลองเจ้า เกาะกูด

น้ำตกคลองพลู

น้ำตกธารมะยม

น้ำตกเขาสอยดาว

น้ำตกกระทิง

น้ำตกพริ้ว

น้ำตกคลองนารายณ์

น้ำตกเขาชะเมา

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: