โซนภาคอีสาน

น้ำตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น้ำตกของที่นี่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการตกแบบลัดเลาะไหลผ่านหน้าผาและชะง่อนผาตกลงสู่พื้นดินหน้าผาของน้ำตกที่นี่จะมีความสูงกว่า 10 เมตรขึ้นไป ในฤดูร้อนจะไม่มีน้ำจะเหลือเพียงหยดน้ำเท่านั้น

น้ำตกที่มีชื่อเสียงได้แก่

-น้ำตกเหวสุวัต,น้ำตกเหวนรก,น้ำตกหินดาด จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา
-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกรู) จังหวัดอุบลราชธานี
-น้ำตกเจ็ดสี จังหวัดหนองคาย
-น้ำตกตาดเหือง จังหวัดเลย

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกเหวอีอ่ำ

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวสุวัติ

น้ำตกห้วยหลวง

น้ำตกแสงจันทร์

น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกธารทอง

น้ำตกผาน้ำผ่า

น้ำตกขุนพอง

น้ำตกวังกวาง

น้ำตกห้วยไผ่

น้ำตกตาดเหือง

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: