น้ำตกผาน้ำผ่า จ.เลย

 

– ที่ตั้ง  ภายในอุทยานปิดแห่งชาติภูกระดึง
– การเดินทาง  จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 201 (เลย-ภูกระดึง)  ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 75 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2019 ระยะทางประมาณ 8 กม. ถึงที่ทำการอุทยานฯ จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดภูกระดึง จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึง ตามเส้นทางในป่าออกสู่น้ำตกผาน้ำผ่า

– ฤดูกาลท่องเที่ยว  ฤดูหนาว

น้ำตกผาน้ำผ่า
นักท่องเที่ยวที่ชอบการเที่ยวที่ภูกระดึงในช่วงฤดูหนาวจะรู้จักกันดีว่าบนภูกระดึงนั้นสามารถแบ่งการท่องเที่ยวได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ
คือ ในส่วนของป่าเปิด บริเวณชื่อผาหล่มสัก ผานกแอ่น น้ำตกสวย และพรรณไม้หลากชนิดสีสดเป็นที่รู้จักกันดี  แต่ในส่วนป่าปิดอันเปราะบางคือ เส้นทางธรรมชาติที่น้อยคนจะได้เข้าไปเยือน  น้ำตกผาน้ำผ่า น้ำตกสวยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งภูกระดึง
การเที่ยวน้ำตกผาน้ำผ่านั้น จะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทาง เนื่องจากเส้นทางเดินป่ารกชัฏมาก ไม่มีป้ายบอกทาง นักท่องเที่ยวควรเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ระหว่างเส้นทางน้ำตกผาน้ำผ่า จะพบกับน้ำตกเพ็ญพบ ออกโหลนผักกระถิน  และออกสู่น้ำตกผาน้ำผ่า  น้ำตกผาน้ำผ่ามีตันกำเนิดจากธารน้ำบริเวณพื้นที่ราบทางตะวันออกของภูกระดึง  มีความสูงประมาณ 100 เมตร ลักษณะน้ำตกไหลเป็นสายพลิ้วๆ คล้ายสายฝนตกลงมาจากหน้าผา ไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง หากอากาศดี ฟ้าแจ่มใสเมื่อมีแสงอาทิตย์กระทบจะเกิดประกายรุ้งดูสวยงามมาก นอกจากน้ำตกผาน้ำผ่าแล้วภาในเส้นทางเดียวกันยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกขุนพอง น้ำตกที่สวยอีกแห่งของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง บริเวณนี้มีต้นเมเปิ้ลสีสดให้ชมอีกด้วย รวมถึงน้ำตกธารรัตนา และผาส่องโลก สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 4287 1333

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: