โซนภาคใต้

น้ำตกภาคใต้

น้ำตกทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหน้าผาแต่ไม่สูงชันส่วยใหญ่จะเป็นหินลาด น้ำตกที่นี่การตกของน้ำจะคล้อยตัวตกลงมาลักษณะเหมือนม่านน้ำโดดเด่นไม่เหมือนภาคใด และยังเที่ยวได้ทุกฤดู

-น้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-น้ำตกเหวโหลม จังหวัดชุมพร
-น้ำตกบุญญบาล จังหวัดระนอง
-น้ำตกตำหนัง จังหวัดพังงา
-น้ำตกโตนไทร จังหวัดภูเก็ต
-น้ำตกร้อน จังหวัดกระบี่
-น้ำตกสิบเอ็ดชั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-น้ำตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-น้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

สายธารแหล่งน้ำตกเหล่านี้ เป็นต้นกำเนิดที่หล่อเลี้ยงธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย ยิ่งเป็นแหล่งกิจกรรมนันทนาการศึกษาอีกหลายรูปแบบ ทั้งได้เล่นน้ำ ผจญภัยเดินป่า ชมพรรณไม้หายากที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึก สัมผัสสายน้ำตกล่องแก่งลัดเลาะธารน้ำ หรือโรยตัวลงมาจากหน้าผาของน้ำตก จะฤดูไหนๆ ต้นน้ำแห่งสายธารเหล่านี้ ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

น้ำตกบาโจ

น้ำตกโตนปลิว

น้ำตกโตนงาช้าง

น้ำตกกระโรม

น้ำตกกรุงนาง

น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น

น้ำตกธารสวรรค์

น้ำตกไพรวัลย์

น้ำตกยาโรย

น้ำตกคลองตง

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกลำปลอก

น้ำตกโตนตก

น้ำตกโตนเต๊ะ

น้ำตกร้อน

น้ำตกห้วยโต้

น้ำตกโตนไทร

น้ำตกช่องฟ้า

น้ำตกตำหนัง

น้ำตกโตนเพชร

น้ำตกหงาว

น้ำตกบกกราย

น้ำตกปุญญบาล

น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกคลองเพรา

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: