น้ำตกบกกราย จ.ระนอง

 

– ที่ตั้ง  อ.กระบุรี ริมทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณ กม.ที่ 556-557 ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 54 กม.
– การเดินทาง  ริมทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากชุมพรเลย อ.กระบุรีไปประมาณ 2 กม. เมื่อถึง กม.ที่ 556-557 จะมีป้ายบอกทางเข้าไปยังน้ำตกบกกราย ระยะทาง 13 กม. เป็นทางลาดยางเข้าไปถึงลานจอดรถ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

– ฤดูกาลท่องเที่ยว  ฤดูฝน-ฤดูหนาว

น้ำตกบกกราย
เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวรอยต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด และยังเป็นแหล่งดูผีเสื้อที่หายากอีกด้วย น้ำตกบกกราย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 11 ชั้น ชั้นที่เดินเข้าไปชมได้สะดวก คือชั้นที่ 1-3 อยู่ห่างจากลานจอดรถประมาณ 200 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลักษณะเป็นลำธารไหลเทลาดตามลานหินลดหลั่นกันลงมา ไม่สูงมากนัก นักท่องเที่ยวนิยมมาหยุดเล่นที่ชั้นต้นๆ สำหรับนักท่องธรรมชาติที่ต้องการเดินชมน้ำตกทั้ง 11 ชั้น มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 1 กม. เลาะลำธารขึ้นไป ผ่านป่าดิบชื้น  ตามรอยสัตว์ป่า ดูนก และชมผีเสื้อ ควรมีเวลาอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งจะมีป้ายสื่อความหมายเป็นระยะๆ นักท่องเที่ยวสนใจสามารถติต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่บริเวณสำนักงานฯ ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงมีข้อจำกัดเวลาในการเข้าชมน้ำตก จะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สามารถติดต่อขออนุญาตเข้าไปชมได้ที่สำนักงานฯ และรอบบริเวณมีลานจอดรถ ห้องน้ำ และร้านอาหารคอยบริการ ถัดจากน้ำตกบกกรายทางไปคอคอดกระ มีน้ำตกชุมแสง หรือน้ำตกสายรุ้ง อีกหนึ่งน้ำตกที่สวยและสามารถแวะชมได้ก่อน สอบถามข้อมูลได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก โทร. 0 7784 1319

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: