น้ำตกโตนงาช้าง จ.สงขลา

 

– ที่ตั้ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา
– การเดินทาง จากตัวเมืองหาดใหญ่ไปตามถนนเพชรเกษม เส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ถึงหลัก กม.ที่ 15 ให้เลี้ยวซ้ายที่ตำบลบ้านหูแร่ไปตามถนนอีกประมาณ 13 กม. สุดทางจะถึงน้ำตกโตนงาช้าง ห่างจาก อ.หาดใหญ่ ประมาณ 26 กม.

– ฤดูกาลท่องเที่ยว ปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว

น้ำตกโตนงาช้าง
อยู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย นักเดินทางรู้ดีว่าที่ผืนป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีป่าหลากชนิด แหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำคัญของสัตว์และชาวบ้านสงขลาต่างเอื้อประโยชน์ร่วมกัน ภูมอประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดสูงสุด 932 เมตร และด้วยความสูงของเทือกเขาที่นี่ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ นั่นก็คือน้ำตกโตนงาช้าง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ถูกจัดว่าสวยที่สุดของภาคใต้ มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่สวยที่สุดมีชื่อว่า ชั้นโตนงาช้าง “โตน” ภาษาพื้นเมืองแปลว่าน้ำตก ชาวบ้านจึงเรียกว่า โตนงาช้าง อยู่ชั้นที่ 3 มีลักษณะโดดเด่นสมดังชื่องาช้าง เพราะสายน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาหินจะแยกออกมาในลักษณะของงาช้างสวยงามมาก สามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล ยกเว้นฤดูฝนค่อนข้างจะอันตรายสายน้ำไหลแรงมาก ภายในบริเวณน้ำตกโตนงาช้างยังมีเส้นทางเดินป่าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการผจญภัยในป่าดิบอย่างใกล้ชิด ที่นี่สะดวกสบายมีถนนตัดถึงตัวน้ำตก และยังมีรถโดยสารบริการจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปยังน้ำตกให้เลือกนั่งหลากหลายราคาอีกด้วย

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: