น้ำตกโตนปลิว จ.สงขลา

 

– ที่ตั้ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อยู่ทางด้านทิศเหนือ ใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
– การเดินทาง  จากตัวเมืองหาดใหญ่ไปตามถนนเพชรเกษม ตามทางหลวงหมายเลข 4 หาดใหญ่-รัตภูมิ ซึ่งเป็นทางเดียวกับไปน้ำตกโตนงาช้าง แต่เลยไปอีกประมาณ 8.4 กม. จากนั้นให้แยกเลี้ยวขวาตรงศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเข้าไปอีกประมาณ 7 กม. ถึงน้ำตกโตนปลิว

– ฤดูกาลท่องเที่ยว ปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว

น้ำตกโตนปลิว
ภาพของเทือกเขาป่าดงดิบที่สูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งที่อาศัยขนาดใหญ่ของสัตว์ป่า และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทั้งคลองโตนงาช้าง และคลองโตนปลิว คลองลำแซง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดน้ำตกน้อยใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่างาช้างกว่า 5 น้ำตก โดยหนึ่งในนั้นก็คือ น้ำตกโตนปลิว หนึ่งในน้ำตกที่สวยงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในร่มเงาของธรรมชาติ น้ำตกโตนปลิว เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีทั้งหมด 12 ชั้น มีความสูงประมาณ 50 เมตร ที่นี่จุดเด่นคือความร่มรื่น เงียบสงบของธรรมชาติและความสวยงามของสายน้ำ โดยรอบอากาศจะเย็นสบาย เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำได้ ตลอดการเดินทางนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติของป่าดงดิบแน่นทึบทั่วทั้งป่า ที่นี่มีสัตว์เลี้ยวลูกด้วยนม ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เสือโคร่ง เสือดำ เก้ง หมาป่า กระจง หมี ฯลฯ และนกชนิดต่างๆ กว่า 200 ชนิด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างแท้จริง

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: