โซนภาคเหนือ

น้ำตกภาคเหนือ

น้ำตกทางภาคเหนือส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาสลับซับซ้อน อยู่บนจุดสูงสุดของประเทศไทย สภาพป่าและลำธารจึงสมบูรณ์ สายน้ำของน้ำตกที่ตกลงมาจากที่สูง ทำให้กลุ่มน้ำตกของที่นี่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูฝนและฤดูหนาว

น้ำตกที่มีชื่อเสียงได้แก่

-น้ำตกแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่
-น้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก
-น้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอเล

น้ำตกผาขาว

น้ำตกธารลอด

น้ำตกผาร่มเย็น

น้ำตกคลองลาน

น้ำตกคลองวังเจ้า

น้ำตกเต่าดำ

น้ำตกภูซาง

น้ำตกเหวทราย

น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกชาติตระการ

น้ำตกหมันแดง

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร

น้ำตกภูสอยดาว

น้ำตกสายทิพย์

น้ำตกตาดดาว

น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกแจ้ซ้อน

น้ำตกซู่ซ่า

น้ำตกผาเสื่อ

น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่ยะ

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกขุนกรณ์

น้ำตกปูแกง

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกมณฑาธาร

น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกสิริภูมิ

น้ำตกวชิรธาร

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: