น้ำตกวชิรธาร จ.เชียงใหม่

 

ที่ตั้ง  กม.ที่ 20.8 ของทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-ยอดดอย)
การเดินทาง  จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-จอมทอง) ก่อนถึง อ.จอมทองเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-ยอดดอย) กม.ที่ 20.8 เป็นทางลาดยางเข้าไปถึงน้ำตกชิรธารระยะทาง 500 เมตร

– ฤดูกาลท่องเที่ยว ทุกฤดู เหมาะที่สุดคือช่วงฤดูหนาว

น้ำตกชิรธาร
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 80 เมตร เดิมชื่อน้ำตกฆ้องโยง ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นชื่อน้ำตกนี้ใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สายน้ำที่ไหลลงมาจากลาดเขาค่อนข้างชันผ่านหน้าผาหินลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมาก ฤดูหนาวน้ำจะใส อากาศเย็นสบาย วันที่แดดดีจะได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละอองของน้ำตกด้วย นอกจากน้ำตกชิรธารแล้ว ยังสามารถแวะเที่ยวชมน้ำตกสิริธารซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 3 กม. หรือเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บ้านแม่กลางหลวง บริเวณ กม.ที่ 27 และแวะชมโครงการหลวงฯ ชมน้ำตกสิริภูมิก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสวัสดิการของอุทยานฯ ก็ได้

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: