ดอยอินทนนท์

*ดอยอินทนนท์สุดยอดแห่งขุนเขาเมืองไทย

ดอยอินทนนท์ / Doi Inthanon
ดอยอินทนนท์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,565 เมตร  นับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ  จนได้รับฉายาว่าเป็นดั่งหลังคาประเทศไทย ขุนดอยสูงเสียดฟ้า จึงเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสาย  นอกจากจะมีพรรณไม้ที่มีคุณลักษณะพิเศษแล้ว ยังสรรสร้างทิวทัศน์จากราวป่าเกิดจุดชมวิว  และน้ำตกอีกหลายแห่ง

ที่ตั้ง  ที่ทำการอุทนายฯ  บนถนนสายจอมทอง-อินนนท์  ในตำบลบ้านหลวง อำเภอจองทอง  จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครอบคลุมพื้นที่ในสามอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่  มีอำเภอวาง  อำเภอจอมทอง  และอำเภอแม่แจ่ม รวมพื้นที่ประมาณ 482  ตารางกิโลเมตร  หรือ 301,500 ไร่  ถูกประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 6  ยอดดอยอินทนนท์สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร  ถือว่าสูงที่สุดในระเทศไทย
ด้วยเป็นเทือกเขาที่ยาวต่อเนื่องจากเทือกเขาหิมาลัย ทำให้พื้นที่แห่งนี้จึงมีความหลากหลายของพรรณพืช  สัตว์ป่า  และชนิดของป่า ยังเป็นต้นกำเนินของแม่น้ำหลายสายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตที่อยู่รอบดอยอินทนนท์  เดิมดอยอินทนนท?มีชื่อว่า ดอยหลวง  ซึ่งหมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ด้วยความหลากหลายในด้านต่างๆ  ของดอยอินทนนท์ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง  หลายกิจกรรมเกิดขึ้น เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  ดูนก  ขี่จักรยาน  เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวสนุกกับกิจกรรมที่ตัวเองชอบ  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ  ตั้งอยู่ในเส้นทางถนนสายจอมทอง-อินทนนท์  หรือทางหลวงหมายเลข 1009  สามารถเดินทางได้สะดวก สวยงาม และน่าสนใจ  โดยเริ่มจาก กม.ที่1

บ้านที่พักแรม
บ้านพัก                       ราคา                       ห้องนอน     ห้องน้ำ       พักได้

Lodges                 Rates (baht)          Rooms     Toilets     Persons         

 บ้านอินทนนท์ 1           6,000                   8                 8                 30

 บ้านอินทนนท์ 2           2,500                   2                 2                 10

 บ้านอินทนนท์ 3           2,000                   3                 2                 8

 บ้านอินทนนท์ 4           2,000                   3                 2                 8

 บ้านอินทนนท์ 5           2,500                   3                 3                 9

 บ้านอินทนนท์ 6           3,000                   4                 3                12

 บ้านอินทนนท์ 7           2,500                   2                 2                10

 บ้านอินทนนท์ 8           800                        1                 1                  3

 บ้านอินทนนท์ 9           800                        1                 1                  3

 บ้านอินทนนท์ 10         800                       1                  1                  3

 บ้านอินทนนท์ 11          800                       1                  1                  3

เต้นท์ที่พักแรม 
1. ทางอุทยานฯ  มีเต้นท์สนามสำหรับ 2 ท่านให้เช่า  พร้อมเครื่องนอนราคาเต้นท์ละ 70-150 บาท/คืน
2. ทางอุทยานฯ  มีผ้าห่มให้เช่า  ราคาผืนละ 20 บาท/คืน
3. หากนำเต้นท์มาเอง  ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช้สถานที่  30 บาท/คน/คืน
สอบถามข้อมูลได้ที่  ที่ทำการอุทยานฯ กม. 31 หรือ โทร. 0 5326-8550  เวลา 07.00 น. – 22.00  น.

ที่พัก
-ทางอุทยานฯ มีเครื่องนอนเท่ากับจำนวนผู้เข้าพัก  หากเข้าพักเกินจำนวนที่กำหนดต้องชำระเพิ่มคนละ 150 บาท/คืน
-การติดต่อขอจองห้องพัก   สามารถติดต่อจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน  ได้ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกอยอินทนนท์
ที่อยู่  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทร. 0 5326-8553
หรือ  ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579-7223, 0 2579-5734

น้ำตกแม่ยะ
01 น้ำตกแม่ยะ  ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ และมีความงดงามที่สุดของประเทศไทย
02 บริเวณด้านล่างของน้ำตกแม่ยะ เป็นจุดชมวิว  นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
03 น้ำตกแม่ยะเป็นน้ำตกแรกก่อนจะขึ้นดอยอินทนนท์

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกแม่ยะ จ.เชียงใหม่  อยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ เข้าจากอำเภอจอมองไปทางตะวันตก ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ตรงกม. 1 ผ่านหมู่บ้านไปประมาณ 14 กม. จะถึงด่านตรวจ  แล้วเดินเท้าต่อไปยังตัวน้ำตกประมาณ 400 เมตร  จัดว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในกลุ่มน้ำตกดอยอินทนนท์  มีความสูง 280 เมตร  รวม 30 ชั้น  ลดหลั่นกันลงมา

 

น้ำตกแม่ปาน
01 น้ำตกแม่ปาน มองจากด้านล่างขึ้นมา
02 น้ำตกแม่ปาน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงเป็นเส้นสายสูง

น้ำตกแม่ปาน-ห้วยทรายเหลือง   จ.เชียงใหม่  อยู่ห่างจากจุดตรวจที่ 2  (กม. 38)  แยกซ้ายไปทางอำเภอแม่แจ่มประมาณ 6.5 กม.  และเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2.5 กม. บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  (แม่แจ่ม) จัดเป็นค่ายพักแรม  มีบ้านพัก 5 หลัง รองรับได้ประมาณ 100 คน รอบบริเวณเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.5 กม.  ผ่านน้ำตกหลายแห่ง  น้ำตกแม่ปาน  น้ำตกห้วยทรายเหลือง ฯลฯ  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  กม.31 หรือ  โทร. 0 5326 8550 เวลา 07.00 น. – 22.00 น.
พระมหาธาตุเจดีย์   อยู่บริเวณกม. ที่ 112  เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุนภเมทนีดล  และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบ  อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศ รอบบริเวณจัดดอกไม้ไว้สวยงาม

 

น้ำตกแม่กลาง
01 น้ำตกแม่กลาง  เป็นน้ำตกที่มีชื่อสียงมานาน  เป็นน้ำตกขนาดกลาง
02 อีกมุมหนึ่งของน้ำตกที่สวยงาม
03 เสียงน้ำไหลแรง กระจายเป็นละอองน้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง จ.เชียงใหม่  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุทยานฯ  บริเวณ กม.ที่ 8  ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกแม่กลางเป็นน้ำตกขนาดใหญ่รองจากน้ำตกแม่ยะ  สามารถลงเล่นน้ำได้ ช่วงฤดูฝนน้ำจะแรงต้องระวัง  ทางด้านขวามือของน้ำตกมีทางเดินไปผาคันนา ซึ่งเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

 

น้ำตกวชิรธาร
01 น้ำตกวชิรธาร น่าเที่ยวชมมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว
02 ล่องแก่งเรือยางที่ดอยอินทนนท์

น้ำตกวชิรธาร จ.เชียงใหม่  อยู่ระหว่างกม.ที่ 20-21  สามารถเข้าน้ำตกได้ 2 ทาง  คือทางด้านปลายน้ำตก  หรือทางหัวน้ำตกก็มีทางเข้าถึงกันแต่ค่อนข้างจะลื่น บริเวณน้ำตกชุ่มชื่นไปด้วยละอองน้ำ เดิมทีน้ำตกวชิรธารชื่อ  น้ำตกตาดฆ้องโยง   มีความสูงประมาณ 80  เมตร สายน้ำ ที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงสู่แอ่งด้านล่างจนเกิดเป็นละอองฟุ้งกระจายเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำ ตรงหน้าผาสวยงามมาก ด้านข้างของน้ำตกมีหน้าผาสูงเรียกว่า ผาแว่นแก้ว

น้ำตกสิริภูมิ  
01 น้ำตกสิริภูมิ เป็นน้ำตกที่โดดเด่น  เมื่อมองจากด้านหน้าน้ำตก
02 บ้านพักในอุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
03 มีลานให้กางเต้นท์ค้างแรมใต้ดงสน 0
04 เมื่อมองจากที่ไกล จะเห็นน้ำตกแยกเป็นสองสาย 05 บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

น้ำตกสิริภูมิ จ.เชียงใหม่  อยู่ใกล้หลักกม.ที่ 31  ติดกับสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์  เดิมชื่อ น้ำตกเลาลี  หรือน้ำตกสองพี่น้อง  ตามชื่อของชาวเขาเผ่าม้ง  ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน  ต่อมา  ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่  ครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงการเกษตร และสหกรณ์ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า  สิริภูมิ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สามารถมองเห็นน้ำตกนี้จากที่ทำการอุทยานฯ ลักษณะของน้ำตกเป็นสายน้ำสองสายไหล อาบหน้าผาลงคู่กันด้านล่างเป็นสวนสิริภูมิ  มีทางเดินศึกษาธรรมชาติสู่ตัวน้ำตก

 

น้ำตกสิริธาร
01 น้ำตกสิริธาร  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกสิริภูมิ มีขนาดเล็กกว่า  แต่มีความสวยไม่แพ้กันเลย

น้ำตกสิริธาร จ.เชียงใหม่  อยู่ระหว่างกม.ที่ 22-23  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จทอดพระเนตรและพระราชทานนาม  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545  น้ำตกมี 3 ชั้น  สูงประมาณ 60 เมตร   สายน้ำไหลจากหน้าผากระทบแอ่งน้ำด้านล่าง จากทางเดินไปถึงตัวน้ำตกประมาณ 100 เมตร จะถึงจุดชมวิว  ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกอื่นๆ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติแม่ปาน
01 น้ำตกธารเสด็จ   เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กิ่วแม่ปาน
02 ผาแง้ม  นับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเส้นทางสายนี้

เส้นทางศึกษาธรรมชาติแม่ปาน จ.เชียงใหม่  อยู่บริเวณหลัก  กม.ที่ 42  เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีจุดสื่อความหมายธรรมชาติ 9 จุด  ในเส้นทาวนี้จะเห็นสภาพของป่าโบราณ  หรือเรียกว่าต้นไม้ใส่เสื้อ สภาพป่ามีความชุ่มชื่นตลอดปีอากาศเย็น  ทำให้บริเวณลำต้นและโคนต้นไม้จะมีเฟินและมอสขึ้นปกคลุม และยังมีบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าอัลไพน์  ซึ่งแตกต่างจากป่าโบราณอย่างมาก  ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างโล่ง มีทางเดินเลาะตามไหล่เขา  เส้นทางบริเวณนี้จะพบกับดอกกุหลาบพันปีขึ้นปกคลุมไหล่เขาเป็นกลุ่มขนาดใหญ่  สามารถพบดอกกุหลาบพันปีได้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม  เส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ 3 กม.  สามารถติดต่อขออนุญาตเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางได้ที่ ที่ทำการอุทยานฯ กม .31 หรือ  โทร. 0 5326 8550 เวลา 07.00 น. – 22.00 น.

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: