น้ำตกทีลอเล

*น้ำตกทีลอเล  จ.ตาก/ Thilole Waterfall

   

สุดยอดจุดหมายล่องแก่งผจญภัย
น้ำตกทีลอเล  ตั้งอยู่ในเขตผืนป่าตอนบนบริเวณรอยต่อ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก  การล่องแก่งสู่น้ำตกทีลอเล  คือการล่องต้นน้ำแม่กลอง   ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาสูงมาจากในตำบลโมโกร อำเภออุ้งผาง จากลำห้วยหลายสายมารวมกัน   กลายมาเป็นลำน้ำแม่กลอง       
แม่น้ำแม่กลองถือว่าเป็นแม่น้ำสายที่ยาวมากที่สุด  การล่องแก่งอุ้งผางจึงถือเป็นการล่องแก่งช่วงต้นแม่น้ำแม่กลอง  การล่องแก่งสู่น้ำตกทีลอเลนี้  เป็นลำน้ำเดียวกับที่ใช้ล่องแก่งไปสู่น้ำตกทีลอซู   ส่วนใหญ่นิยมไปเริ่มต้นล่องที่หมู่บ้านปะหละทะ      
สำหรับแก่งต่างๆ  ที่ต้องผจญภัยบนเรือยางนั้นมีอยู่ประมาณ 14 แก่ง  ความยาวอยู่ในระดับ 4-5  (ยาก-ยากมาก) ตลอดองฝั่งยังคงสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติของป่า ได้เห็นสัตว์ป่า  เช่น  ลิง  ค่าง  ชะนี  ตลอดจนนกนานาชนิดทั้งนกเงือก  นกขุนแผน  นกกระเต็น  ส่วนพรรณไม้  เช่น  มอส เฟิน  ฯลฯ

น้ำตกทีลอเล  
01 น้ำตกทีลอเล  นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัย  ของผู้ที่รักการล่องแก่ง
02 แก่งเลกะติ  เป็นแก่งแรกที่ต้องผ่านหลังจากสตาร์ทออกจากหมู่บ้าน
03 แก่งหักศอก เป็นสุดยอดแก่งยากอีกแก่งหนึ่งที่เคยเทกระจาดนักผจญภัยมาแล้ว
04 แก่งน้ำตกน้อย เป็นแก่งขนาดเล็ก  ยาวประมาณ 30 เมตร
05 แก่งคนมอง เป็นแก่งที่อยู่ใต้หน้าผาสูง อีกแก่งหนึ่งที่สนุกของช่วงการล่องแก่ง
06 แก่งกีดร้องหรือแก่งอกแตก กระแสน้ำจะถูกบีบให้เล็ก น้ำจะแรงขึ้นสร้างความตื่นเต้นให้นักผจญภัยอย่างมาก
07 ล่องแก่งเหนื่อยก็หยุดพักกันก่อน

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
แก่งเลกะติ เป็นแก่งแรกที่ต้องเจอหลังออกจากหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ  ลักษณะเป็นกลุ่มแก่งประมาณ 3 แก่ง ความยาวของแก่งประมาณ 200 เมตร  มีความคดเคี้ยวมาก จะต้องใช้ทักษะและความพยายามอย่างมากในการพายเรือยาง

02   03

04  05

06  07

– แก่งบันได  แก่งนี้เป็นกลุ่มแก่งที่มีอยู่  3 แก่ง มีความยาวประมาณ 100 เมตร  ลักษณะเป็นโขดหินน้อยใหญ่ เมื่อผ่านแก่งบันไดได้แล้วทางซ้ายมือของแก่ง จะมีหาดทรายขาวยาวประมาณ 30 เมตร เหมาะสำหรับพักผ่อนให้หายเหนื่อยเพื่อพิชิตแก่งต่อไป
– แก่งตุ๊กแก   เป็นแก่งเล็กมีความยาวประมาณ 20 เมตร แก่งนี้ช่วยทำให้หายง่วง ตื่นเต้นพอสมควร ในฤดูฝน แก่งนี้จะจมหายไป
– แก่งหักศอก   เป็นแก่งขนาดกลางยาวประมาณ 150 เมตร หากเป็นช่วงฤดูร้อน แก่งหักศอกจะมีอยู่ 2 แก่งด้วยกัน ลักษณะของแก่งคล้ายกับคอขวด กระแสน้ำไหลมาปะทะกับโขดหินขนาดใหญ่คล้ายคอขวด น้ำไหลแรงผ่านสองแก่งลดละดับกันลงมาสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง
– แก่งน้ำตกน้อย   เป็นแก่งขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 30 เมตร แก่งนี้มีโขดหินก้อนใหญ่ขวางกั้นลำน้ำอยู่ การบังคับเรือยาวไปให้ผ่านแก่งนี้คนพายต้องมีฝีมือมากพอตัว จึงจะผ่านแก่งนี้ไปได้
– แก่งคนมอง   เป็นแก่งขนาดใหญ่ มีอยู่ 3 แก่ง ความยาวประมาณ 200 เมตร  มีโขดหินน้อยใหญ่ขวางกั้นลำน้ำอยู่ทั่วไป ลักษณะคล้ายกับคอขวดทำให้ลำน้ำถูกบีบให้เล็กลง กระแสน้ำจึงไหลแรงขึ้น ในฤดูฝนน้ำจะไหลแรงขึ้น ทำให้น้ำปะทะกับโขดหินเกิดเป็นลูกคลื่นม้วยตัวมองดูคล้ายน้ำเดือด
กล่าวกันว่าถ้าล่องแก่งผ่านแก่งคนมองไปได้ถือว่า ได้ผ่านช่วงสุดยอดของการล่องแก่งแล้ว ช่วยปลายสุดของแก่งคนมองทางขวามือจะมีหาดทรายขาวเป็นแนวยาวประมาณ 50 เมตร  ใช้เป็นที่ตั้งแค้มป์ได้ พักค้างแรมที่นี่หนึ่งคืนก่อน  จากจุดนี้ล่องผ่านไปอีกสองแก่งก็จะถึงน้ำตกทีลอเล แต่การชมน้ำตกให้ได้สวยต้องเป็นช่วงเช้า ซึ่งแสงจะส่องเข้าหาตัวน้ำตก
– แก่งกะชอจิ๊เก   เป็นชื่อภาษากระเหรี่ยง ซึ่งแปลว่าแก่งช้างวิ่ง เป็นแก่งขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 30 เมตร ลักษณะเป็นโขดหินขนาดใหญ่ตั้งขวางกั้นลำน้ำแม่กลองอยู่เบื้องหน้า กระแสน้ำจะถูกแยกออกจากกันเป็นสองสาย แล้วไหลมาบรรจบกันที่บริเวณท้ายแก่งช้างวิ่ง
– แก่งอกแตก   เป็นแก่งเล็กๆ มีความยาวประมาณ 60 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาจากแก่งกะชอจิ๊เกลงมาจะถูกบีบให้เล็กลง ทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นผ่านโขดหินที่จมอยู่ใต้น้ำทำเกินเป็นระนาดคลื่น สร้างความตื่นเตนท้าทายให้กันนักผจญภัยได้เป็นอย่างดี  หลุดแก่งนี้ไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงน้ำตกทีลอเล
– น้ำตกทีลอเล   ทีลอเล เป็นภาษากระเหรี่ยง ซึ่งแปลว่าน้ำตกหิน สูงประมาณ 80 เมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลงสาแม่น้ำสวยงามมาก และเป็นจุดสิ้นสุดของการล่องแก่ง สำหรับสายน้ำแม่กลองจากน้ำตกทีลอเลจะไหลต่อไปอีกประมาณ 7-8 กม. ไหลผ่าภูเขาขวางกั้น สายน้ำไหลผ่านเข้าไปในถ้ำของภูเขา เรียกว่าถ้ำน้ำพุด
– เดินเท้า   ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง หากจะเดินกลับให้ได้ภายในวันเดียว ต้องเริ่มเดินแต่เช้าตรู่  หรืออาจจะแบ่งเป็น 2 ช่วง  นอนพักกลางป่าบริเวณลำห้วยกะชอชิโกร ซึ่งอยู่ห่างจากจุดตั้งแค้มป์ริมน้ำแม่กลองไป 15 กม. เป็นวิธีที่นิยมกว่าเพราะไม่เหนื่อยจนเกินไป
– นั่งช้าง  ระยะทางประมาณ 35 กม. อัตราค่าบริการ 1,500 บาทต่อหนึ่งท่าน  อย่างไรก็ดีการนั่งช้างก็เมื่อยไม่แพ้กับการเดินเท้าเหมือนกัน เมื่อถึงหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ นั่งรถสองแถวกลับอำเภออุ้งผางระยะทางประมาณ 27 กม.  กลับที่พักโดยสวัสดีกันทุกคน

ที่พักในอำเภออุ้งผางที่น่าสนใจ (บางส่วน)

รายชื่อธุรกิจนำเที่ยว

-ธวัชชัย  ทีเจ  ทัวร์           โทร. 0 5556-1090, 0 556-1327, 0 1839-0461

-แค้มป์สุขเสถียร              โทร. 0 5556-1227, 0 5556-1285

-อุ้งผางจังเกิลราฟ           โทร. 0 5556-1274

-ตูกะสู  คอทเทจ               โทร. 0 5556-1295, 0 1825-8238

-บ้านห้วยน้ำเย็น              โทร. 0 5556-1092

-กิ๊ฟเฮ้าส์                            โทร. 0 5556-1181

-บ้านสวนบุญญาภรณ์    โทร. 0 5556-1093

-พี  เอ็ม  การ่องเที่ยว      โทร. 0 5556-1059, 0 5556-1294, 0 1887-8734

-ภูดอยแค้มป์ไซนท์        โทร. 0 5556-1049,  0 5556-1279, 0 1886-8783

-วีรัวร์                                 โทร. 0 5556-1293, 0 1284-5855

-อุ้งผางเฮ้าส์                    โทร. 0 5556-1073

-อังเกิลทินส์  เคบิน        โทร. 0 5556-1117, 0 5556-1411

-บุญช่วยแค้มป์ปิ้งทัวร์ โทร. 0 5556-1020

-สวนเรือนแก้ว                โทร. 0 5556-1119, 0 5556-1120, 0 1886-5226

-ทีลอซูริเวอร์ไซท์          โทร. 0 5556-1010, 0 1862-0533

-เสียงซึง  รีสอร์ท           โทร. 0 5556-1031, 0 1267-8361, 0 1283-9824

-บุญล่ำทัวร์                     โทร. 0 5556-1021, 0 5556-1322, 0 1887-0653

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: