หมู่เกาะพีพี

*หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

 

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ

-เกาพีพีดอน   เป็นเกาะที่มีเนื้อที่มากในจำนวนหมู่เกาะทั้ง 6 เกาะ  เป็นเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทะเลสีเขียวครามโค้งเว้าของอ่าว 2 อ่าวที่เว้าเข้ามาเกือบจดถึงกัน จึงทำให้หมู่เกาะพีพีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  เกาะพีพีดอนอยู่ห่างจากเกาะพีพีประมาณ 2 กม.  ทางเหนือของเกาะคือ แหลมตง   เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเลมีประมาณ 15-20 ครัวเรือน  บนเกาะพีพีดอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่พัก  ร้านอาหาร มีทั้งธนาคารและตู้ ATM   ถ้าจะเที่ยวให้รอบเกาะต้องใช้เรือหางยาว ค่าเรือชั่วโมงละ 200 บาท  ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  หากเช่าเต็มวัน 1,200 บาท

-อ่าวต้นไทร  เป็นที่ตั้งของท่าเรือทุกชนิด ที่ให้บริการเช่าเหมาลำไปเที่ยวยังหมู่เกาะต่างๆ   ความยาวของหาประมาณ 2 กม.  มีหาดทรายสีขาวสะอาดร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว  มีจุดดำน้ำตื้นและมีปะการังให้ชมหลายชนิด  นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของท่าเรือแล้ว  และยังจุศูนย์กลางของหมู่เกาะพีพีในทุกๆ  ด้านอีกด้วย

-อ่าวโละดาลัม   เป็นอ่าวที่มีชายหาดยาวประมาณ 1 กม. อยู่ฝากตรงข้ามกับอ่าวต้นไทร ลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่โอบล้อมด้วยภูเขาสองด้าน  ถ้าขึ้นเขาไปจะมองเห็นจุดชมวิว  อ่าวนี้มีชายหาดที่กว้างมากเมื่อน้ำลด  เหมาะกับการเล่นกีฬาริมหาด  จึงมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมาก  ซึ่งจะต่างจากอ่าวต้นไทร  มีเรือนานาชาติจอดเทียบท่ามากมาย ที่พัก  ร้านอาหาร และยังเดินมายังอ่าวต้นไทรได้อีกด้วยระยะทางประมาณ 100 เมตร

 

-หาดยาว   อยู่ถัดจากหาดต้นไทรไปทางทิศตะวันออก สามารถเดินถึงกันได้ หาดยาวมีชายหาดที่ขาวสะอาดยาวประมาณ 700  เมตร  มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  สามารถเล่นน้ำทะเลได้  มีจุดดำน้ำชมปะการังที่หลากหลายชนิด  สามารถดำน้ำได้ทั้งแบบผิวน้ำและดำน้ำลึก

-อ่าวโละมูดี   อยู่ถัดจากหาดยาวอ้อมหัวเกาะไปอีก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะพีพีดอน อ่าวโละมูดี มีหาดทรายเล็กๆ  สงบเงียบ  ทรายที่นี่สีขาวสะอาด เล่นน้ำได้  ชายหาดยาวประมาณ 400 เมตร นั่งเรือหางยาวจากหาดต้นไทรคนละ 40 บาท  อ่าวโละมูดี ไม่มีบ้านพักและร้านอาหารให้บริการนักนักท่องเที่ยว

-อ่าวรันตี   อยู่ถัดจากอ่าวโละมูดีก็จะเป็นเวิ้งอ่าวเล็กๆ  มีชายหาดค่อนข้างแคบยาวประมาณ 100 เมตร  เป็นอ่าวที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากนัก  นักนิยมโลกใต้ทะเลไม่ควรพลาดหาดแห่งนี้  เพราะมีแนวปะกังอยู่ในระดับน้ำไม่ลึก  สามารถดำน้ำตื้นได้  อ่าวรันตีจัดได้ว่าเป็นอ่าวที่มีปะการังสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่ง  มีที่พักและร้านอาหารไว้คอยบริการ ถัดจากอ่าวรันตีขึ้นไปเล็กน้อยจะเป็นอ่าวหยงกาเส็ม  นักท่องเทียวนิยมไปเล่นน้ำและดูปะการังที่นี่กันมาก  อ่าวนี้มีชายหาดยาวประมาณ 300 เมตร  ถัดอ่าวนี้ขึ้นไปทางทิศเหนืออีกจะเป็นอ่าวโละบาเกา

-อ่าวโละบาเกา   เป็นชายหาดที่ขาวสะอาด ชายหาดยาวประมาณ 500 เมตร  อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่เกาะพีพีดอน สามารถมองเห็นเกาะยุงและเกาะไผ่ ได้  หาดนี้มีที่พักที่ถือว่าดีที่สุดของเกาะอยู่แห่งหนึ่ง  ยังร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น

 

-แหลมตง   ตั้งอยู่ปลายแหลมสุดของเกาะพีพีดอน  ทางด้านทิศเหนือและเป็นที่อยู่ของชาวเล ชาวพื้นเมืองกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานที่เกาะแห่งนี้ แหลมตงนั้นได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนจนเหมือนชาวบ้านทั่วไป แหลมตงยังมีชายหาดที่ขาวสะอาดยาวประมาณ 500 เมตร  ร่มรื่นไปด้วยทิวไม้ใหญ่ ถ้าเดินเท้าไปอีกฟากเกาะตรงหมู่บ้านชาวเล ระยะทางประมาณ 200 เมตร  จะถึงอ่าวนุ้ย ซึ่งมีชายหาดยาวประมาณ 100 เมตร  สงบอยู่ท่ามกลางผาสูงที่ขนาบสองอยู่ข้าง บริเวณแหลมตงมีที่พัก  และร้านอาหาร การเดินทางมาแหลมตงต้องเหมาเรือมาทางเดียว  ไม่มีทางเท้า   เหมาเรือหางยาวราคาลำละ 600 บาท

-จุดชมวิว   เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  นับเป็นสัญญาลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของหมู่เกาะพีพีทั้งหมด  ทางเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวนั้นไม่ยาก ช่วงแรกจะเป็นบันไดค่อนข้างชัน  จากนั้นจะเป็นทางเดินเรียบง่าย แต่จะลาดชันเล็กน้อย  ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที จากจุดชมวิวนั้นจะเห็นภาพของอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมที่เป็นอ่าวโค้งเข้าหากันและถูกคั่นด้วยทิวมะพร้าว  นับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียว

*หมู่เกาะพีพีเล


สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ

-เกาะพีพีเล   อยู่ห่างจากเกาะพีพีดอนไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กม.  เกาะนี้มีชายหาดแห่งเดียว คือ อ่าวมาหยา  ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมไปดำน้ำดูปะการังที่อยู่รอบเกาะทั้งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก  ชมความยิ่งใหญ่ของผาหินที่ยืนตั้งตระหง่านเด่นตัดกับพื้นน้ำสีเขียวมรกตที่โค้งเว้ามีอยู่มากมายหลายจุดด้วนกัน  บนเกาะพีพีเลจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ  นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไป-กลับ  โดยเช่าเรือจากอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน  ชั่วโมงละ 200 บาท  ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง  หรือจะเหมาทั้งวันราคา 1,200 บาท  จุดท่องเที่ยวที่นิยมแวะไปกันคือจุดที่ 4  ถ้ำไวกิ้ง  อ่าวปิเละ  อ่าวโละซามะ  และอ่าวมาหยา

 

-ถ้ำไวกิ้ง   มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  เป็นถ้ำที่มีเพดานสูงมาก   และเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่น จึงเป็นถ้ำที่บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน ดังนั้นการจะเข้าต้องได้รับอนุญาตเทานั้น ในถ้ำยังมีภาวาดต่างๆ มากมาย ตมผนังด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นภาพเขียนสมัยประวัติศาสตร์ รูปช้าง รูปเรือชนิดต่างๆ ชาวบ้านเชื่อว่า ครั้งหนึ่งพวกไวกิ้งเดินทางมาแถบนี้ และพักที่ถ้ำแห่งนี้ ยังมีภาพคน ภาพอาวุธ ภาพสัตว์  การจะเข้าไปชมภายในถ้ำนั้น นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

  

-อ่าวปิเละ   อยู่เลยถ้ำไวกิ้งประมาณ 500 เมตร มีลักษณะเป็นส่วนเว้าของเกาะเข้าเป็นห้องขนาดใหญ่ซึ่งมีโขนหินผาสูงชัน  เมื่อเข้าไปด้านในหุบเขาดูคล้ายทะเลสาบ  มีชื่อว่า  ปิละ  หรือทะเลใน ทะเลส่วนนี้มีหน้าผารายล้อมเกือบจะเป็นวงกลม  น้ำนิ่งใสและลึกซึ่งสังเกตได้จากสีน้ำที่ต่างกัน ลงเล่นน้ำได้

   

-อ่าวโละซามะ  จากปิเละลงไปทางตอนใต้ของเกาะพีพีเล  จะเป็นเวิ้งอ่าวอยู่ในเหลือบผาสูงชัน  น้ำทะเลแถบนี้มีสีเขียวมรกตสดใส  ใต้ผิวน้ำจะพบปะการังนานาชนิดอีกทั้งเป็นที่อาศัยของฝูงปลาหลายชนิดทางทิศใต้ของอ่าวโละซามะเป็นที่ตั้งของเกาะปิดะใน  เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปดำน้ำลึก อ่าวโละซามะมีถ้ำลอดสั้นๆ  ออกไปยังอ่าวมาหยาได้

  

-อ่าวมาหยา   มีลักษณะคล้ายกับอ่าวปิเละ  แต่มีขนาดที่กว้างกว่ายังมีชายหาดที่ยาวประมาณ 200 เมตร  จึงเสมือนจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเกาะพีพีเล   และอาจกล่าวได้ว่าถ้าไม่ได้มาเยือนที่หาดของอ่าวมาหยาก็เหมือนกับมาไม่ถึงเกาะพีพีเล

 

-เกาะไผ่   เป็นเกาะเล็กๆ  ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะพีพีดอนไม่ไกลจากเกาะยุงมากนักหาดทรายสวยงามยาวประมาณ 400 เมตร  ปะการังที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นปะการังเขากวางทอดยาวไปถึงทางทิศใต้ของเกาะ  บนเกาะไผ่เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  มีที่พัก  ร้านอาหาร สามารถกางเต้นท์นอนได้ ถ้านำเต้นท์มาเองต้องเสียค่าบริการคนละ 50 บาท/หลัง  หรือจะเช่าที่มีให้บริการ ราคาตามขนาด 200-400 บาท/หลัง การเดินทางมาที่เกาะไผ่ จากเกาะพีพีดอนสามารถเช่าเหมาเรือหางยาวทั้งวัน1,200 ราคา บาท

   

-เกาะยุง   ตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะพีพีดอน  มีชายหาดซึ่งเป็นหาดหินอยู่ด้านทิศตะวันออก   แต่พอจะมีหาดทรายอยู่บ้างเมื่อตอนน้ำลดตามเวิ้งอ่าวตรงข้ามเกาะไผ่   นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังสวยงามชนิดต่างๆ  ที่ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อยู่รอบๆ เกาะ  

-เกาะปิดะนอก-เกาะปิดะใน   เป็นเกาะที่อยู่ทางทิศใต้สุดของหมู่เกาะพีพี  ห่างจากเกาะพีพีเลประมาณ 2 กม.  เป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปดำน้ำลึกกันที่นั้น เพราะเกาะปิดะไม่มีชายหาด  

-จุดดำน้ำหินกลาง   อยู่ระหว่างเกาะพีพีดอนกับเกาะไผ่   ตรงจุดนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในหมู่เกาะพีพีมีทั้งปะการังแข็งและปะการังอ่อนหลากสีสันและมากด้วยฝูงปลาสวยงามนานาพันธุ์

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: