เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา

เกาะยาวใหญ่ พังงา Koh Yao Yai, Phang Nga

ภูเขาใหญ่ กลางทะเล
ที่ตั้ง   ทิศใต้ของอ่าวพังงา ห่างจากตัวเมืองพังงาประมาณ 42 กม.
การเดินทาง   จากท่าเรือบางโรง เกาะภูเก็ต มีเรือโดยสารสู่เกาะยาวน้อย วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ส่วนเที่ยวกลับจะมีเรือจากเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่มีเรือหางยาวบริการตลอดวัน

ฤดูกาลท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน

-เกาะยาวใหญ่   เป็นหนึ่งใน 44 เกาะบริวารของหมู่เกาะยาว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ราบชายฝั่งทางด้านตะวันตก มีชายหาดท่องเที่ยวอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ การคมนาคมบนเกาะมีถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชายหาด โดยมีชายหาดที่น่าเที่ยวคือ หาดคลองสน เป็นชายหาดยาวโค้งสวยงาม ริมหาดเรียงรายด้วยต้นสน เหมาะพักผ่อนเล่นน้ำ ยามน้ำลดจะมองเห็นแนวหญ้าทะเล และมองเห็นเกาะยาวน้อยอยู่ใกล้ๆ

นอกจากนี้ยังมีหาดโล๊ะปาเหรดที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม และหาดโล๊ะจากชายหาดที่ยาวมาจากท่าเรือโล๊ะจาก หาดนี้ทรายขาว ชมพระอาทิตย์ตกได้เหมือนกัน จากท่าเรือโล๊ะจาก ยังเป็นท่าเรือโดยสารที่ให้บริการเดินทางไปภูเก็ตด้วย
-อ่าวโละปาเหรด  หาดสุดท้ายของฝั่งตะวันตก เหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำและชมพระอาทิตย์ตก
-หาดโล๊ะจาก  นอกจากจะเป็นท่าเรือสู่เกาะยาวใหญ่แล้ว ยังเป็นชายหาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและชาวเกาะอีกด้วย

Blog Stats

  • 274,284 hits
%d bloggers like this: