เกาะสุรินทร์ใต้ จ.พังงา

เกาะสุรินทร์ใต้ พังงา Koh Surin Tai, Phang Nga

เที่ยวชายหาด ดำน้ำ ชมหมู่บ้านมอแกน
ที่ตั้ง   อยู่ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ห่างจากพรหมแดนประเทศพม่า 15 กม. และห่างจากท่าเรือคุระบุรีประมาณ 60 กม.
การเดินทาง   จากท่าเรือคุระบุรี มีเรือให้เลือกบริการ 2 ชนิดคือ เรื่อทัวร์ขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสารประมาณ 40-60 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเรือเร็ว (Speed Boat) บรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 20-40 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือคุระบุรี

ฤดูกาลท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน

-เกาะสุรินทร์ใต้   มีขนาดใหญ่รองจากเกาะสุรินทร์เหนือ รูปร่างเรียวยาวเว้าแหว่งเป็นอ่าวรอบเกาะ แต่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่ดำชมได้สะดวกทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตก และทิศใต้ของเกาะ อ่าวที่เป็นจุดเด่นได้แก่

-อ่าวสุเทพ   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ ลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดจุดเด่นอยู่ที่ปะการังหลายชนิด ที่พบมากคือปะการังเขากวางและกัลปังหาสีสวยในระดับน้ำไม่ลึก เนื่องจากเป็นอ่าวกึ่งปิด น้ำจึงค่อนข้างนิ่งดำน้ำได้สะดวกอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับอ่าวช่องขาดของเกาะสุรินทร์เหนือ จึงเดินทางได้สะดวก

-อ่าวบอน   อยู่ตอนกลางของทิศตะวันออกของเกาะ ลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด ชายหาดไม่ชัน ทอดยาวต่อเนื่องออกไปจนถึงปากอ่าว  ระดับน้ำไม่ลึกแต่ก็ไม่เหมาะต่อการเล่นน้ำ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวมอแกน นักท่องเที่ยวนิยมไปชมวิถีชีวิตของชาวเล

-อ่าวเต่า   อยู่ทางตอนใต้ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ ลักษณะเป็นอ่าวเปิดขนาดกว้าง ก้นอ่าวตื้น มีหาดทอดยาว 2 หาด จุดเด่นคือสามารถพบเต่ากระและเต่าตนุได้บ่อย มีเขตแนวปะการังทั้ง 3 เขตชัดเจน คือ แนวราบ แนวสัน และแนวลาดชัน พบกัลปังหาและปะการังหลากชนิดสมบูรณ์สวยงาม

-อ่าวผักกาด   อยู่ทางใต้สุดของเกาะ ใกล้กับเกาะตอรินลาที่สุด ลักษณะเป็นอ่าวปิด ก้นอ่าวตื้น จุดเด่น คือปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นปะการังผักกาด ดำน้ำชมได้ตลอดแนวอ่าว

อ่าวเต่า ตั้งอยู่ด้านทางทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นอ่าวที่เต่าทะเลชอบมาวางไข่ทุกปี  หากคุณอยากสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอแกนต้องไปเที่ยวชมที่อ่าวบอน จุดเด่นของอ่าวบอนไม่ได้อยู่ที่หาดทรายแสนสวย แต่อยู่ที่การได้สัมผัสชาวเลของแท้จากชาวมอแกน  อ่าวบอน ตั้งอยู่บนเกาะสุรินทร์ใต้ อ่าวนี้เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวมอแกน

Blog Stats

  • 274,306 hits
%d bloggers like this: