ที่พัก*ชัยนาท

โรงแรมชัยนาทธานี  
ที่อยู่ : 345 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5642 1580-1, 0 5641 6799 แฟกซ์: 0 5641 6800
เว็บไซต์ : http://www.chainatthaneehotel.com
อีเมล์ : info@chainatthanee.com
ราคา : 1800 – 6500 บาท

บ้านไพรนกยูง รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 89 หมู่ 3 ถนนหันคา-บ้านรางจิก ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5640 1330 , 0 2756 5093, 0 2384 3815, 08 1664 0189
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , ราคา : 500 – 800 บาท

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ้งภากรณ์)  
ที่อยู่ : 64 ฝายน้ำล้น ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5641 1220-1 แฟกซ์: 0 5641 1220
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 250 – 2000 บาท

ณัฐ ไชยยงค์ รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 60 หมู่ 11 ถนนวัดสิงห์-ดอนตาล ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5646 1009, 0 5643 0230
จำนวนห้องพัก : 29 ห้อง , ราคา : 250 – 500 บาท

สุขจิต  
ที่อยู่ : 309/3-8 ถนนวงษ์โต ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5641 1009, 0 5641 1080, 0 5642 1570 แฟกซ์: 0 5641 1080
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 200 – 450 บาท

มนตรี  
ที่อยู่ : 309/30 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5641 1523-4, 0 5642 0686-7, 0 5641 4258-9 แฟกซ์: 0 5641 1296
จำนวนห้องพัก : 59 ห้อง , ราคา : 260 – 600 บาท

นำชัย  
ที่อยู่ : 63/22 ถนนคงธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5641 1725
จำนวนห้องพัก : 90 ห้อง , ราคา : 200 – 650 บาท

ชัยนาท อินน์  
ที่อยู่ : 294 หมู่ 4 ถนนชัยนาท-สุพรรณ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5641 2451
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 200 – 400 บาท

ชัยนาท รีสอร์ท
ที่อยู่ : 309/77 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5641 5599
เว็บไซต์ : http://www.chainatresort.com
จำนวนห้องพัก : 29 ห้อง , ราคา : 400 – 600 บาท

วังสิงห์ รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 99 หมู่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์:0 5643 0309
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง , ราคา : 200 – 300 บาท

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: