ที่พัก*พระนครศรีอยุธยา

มีทอง รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 97/3 หมู่ 5 ตำบลหันคา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์:08 4917 4198, 08 9716 1217
เว็บไซต์ : http://www.meethongresort.com
อีเมล์ : meethong99@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 400 – 500 บาท

เดอะ ลิม่า เพลส  
ที่อยู่ : 139 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3580 1808-10, 08 6889 2389 แฟกซ์: 0 3580 1800
เว็บไซต์ : http://www.limaplace.com
อีเมล์ : info@limaplace.com
จำนวนห้องพัก : 75 ห้อง , ราคา : 370 – 800 บาท
จำนวนห้องประชุม : 1 ห้อง , ความจุ: 60 คน

วรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท
ที่อยู่ : 89 หมู่ 11 ถนนวัดกล้วย ตำบลกะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 9600-49, 0 2256 0890 ต่อ 303-5 แฟกซ์: 0 3524 9696
เว็บไซต์ : http://www.woraburi.com
จำนวนห้องพัก : 172 ห้อง , ราคา : 2160 – 11700 บาท

บ้านคุณพระ  
ที่อยู่ : ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 18 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 1978 แฟกซ์: 0 3524 1978
เว็บไซต์ : http://www.bannkunpra.com
อีเมล์ : welcome@bannkunpra.com
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 250 – 1000 บาท

บางไทรฮอสปิทอลเฮ้าส์ /เวลเนสโฮมแอนด์สปา  
ที่อยู่ : 1 หมู่ 4 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 9500, 0 2934 8833, 08 9770 3087
เว็บไซต์ : http://hospihouse.com
ราคา : 800 – 1500 บาท

เรือนเดิม รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 28 ถนนสายเอเซีย (ริมทางหลวงหมายเลข 32) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3533 5703
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง , ราคา : 200 – 400 บาท

อโยธยา ริเวอร์ไซด์  
ที่อยู่ : ทางเข้าสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น. 91 หมู่ 10 ถนนป่าโค ตำบลกะมัง
โทรศัพท์:0 3523 4873-7
จำนวนห้องพัก : 102 ห้อง , ราคา : 1200 – 2500 บาท

กรุงศรีริเวอร์ โฮเต็ล
มีบริการล่องเรือ
ที่อยู่ : 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ (ทางเข้าสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 4333 แฟกซ์: 0 3524 3777
เว็บไซต์ : http://www.krungsririver.com
จำนวนห้องพัก : 206 ห้อง , ราคา : 1250 – 5000 บาท

โฮมสเตย์ อำเภอบางไทร  
ร่วมกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย ชมการตกกุ้ง ตกปลา ลอยข่าย ชมการผลิตสินค้าหัตถกรรม
ที่อยู่ : 47 หมู่ 3 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:08 1684 3186, 0 3537 1732
อีเมล์ : watchiraphan_328@hotmail.com
ราคา : 500 – 500 บาท

มายเฮาส์ เกสท์เฮาส์  
ที่อยู่ : 59/8–9 ถนนโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3533 5493–4
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 370 – 370 บาท

โทนี่ เพลส  
ที่อยู่ : 12/18 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3525 2578
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 200 – 700 บาท

ดิ โอลด์ เพลส เกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 102 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3521 1161, 08 9614 3010
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 250 – 500 บาท

พี ยู เกสต์เฮาส์  
ที่อยู่ : 20/1 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3525 1213
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง , ราคา : 350 – 700 บาท

โอลด์ บี เจ เกสต์เฮาส์  
ที่อยู่ : 16/7 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี
โทรศัพท์:0 3525 1526
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 160 – 350 บาท

แกรนด์ พาเร้นท์ โฮม  
ที่อยู่ : 22/6 หมู่ 1 ซอยมัณฑนา ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3523 1480, 08 6383 4791
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 150 – 600 บาท

จิตต์วิไล เพลส
ที่อยู่ : 38/7 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya
โทรศัพท์:0 3532 8177, 08 9696 4996, 08 1991 2166
จำนวนห้องพัก : 70 ห้อง , ราคา : 450 – 500 บาท

บ้านสวน เกสท์เฮาส์  
ที่อยู่ : 23/1 ถนนจักรพรรดิ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 2394
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง , ราคา : 300 – 600 บาท

บ้านไม้ รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 38/19 หมู่ 8 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:08 1994 3863, 08 1450 2884
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , ราคา : 400 – 400 บาท

ท่าเรือ  
ที่อยู่ : 77/10 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3522 3388
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 150 – 400 บาท

บ้านผักไห่  
ที่อยู่ : 18/1 หมู่ 4 ตำบลตาลาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3539 1053
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง , ราคา : 150 – 300 บาท

แสงฟ้าเสนา
ที่อยู่ : 43 หมู่ 3 ถนน เสนา-อยุธยา ตำบล บางนมโค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3520 1854
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 130 – 320 บาท

ไทยเสนา  
ที่อยู่ : 268 ซอยเสนานาวิน 2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3520 1032
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 150 – 250 บาท

โรจนะพล โฮเต็ล
ที่อยู่ : 64/6 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3533 5885-8
จำนวนห้องพัก : 65 ห้อง , ราคา : 390 – 600 บาท

สยาม อินน์  
ที่อยู่ : 64 หมู่ 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3533 5466
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง , ราคา : 200 – 50000 บาท

ไทยไท พาเลซ  
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ 2 ถนนสายเอเซีย ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3521 2338-40 , 0 3533 5986
จำนวนห้องพัก : 122 ห้อง , ราคา : 400 – 900 บาท

แกรนด์ การ์เด้น รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 20/2 หมู่ 1 ถนนแยกวัดกะสังข์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3521 3688-9
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 480 – 540 บาท

พระอินทร์ราชา  
ที่อยู่ : 136 หมู่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3536 1081
จำนวนห้องพัก : 53 ห้อง , ราคา : 270 – 500 บาท

อู่ทอง โฮเต็ล  
ที่อยู่ : 86 ถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3525 1063
จำนวนห้องพัก : 67 ห้อง , ราคา : 240 – 350 บาท

อู่ทอง อินน์
ที่อยู่ : 210 หมู่ 5 ถนนโรจนะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3521 2531-40 , 0 3524 2236 แฟกซ์: 0 3524 2235
เว็บไซต์ : http://www.uthonginn.com
จำนวนห้องพัก : 208 ห้อง , ราคา : 1200 – 4000 บาท

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในธุรกิจสวนหลวง  
ที่อยู่ : (อาคารสวนหลวง) ถนนโรจนะ (ในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 5537
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง , ราคา : 400 – 600 บาท

อโยธยา  
ที่อยู่ : 12 หมู่ 4 ถนน เทศบาลสาย 2 ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3525 2249-50 , 0 3525 2855 แฟกซ์: 0 3525 1018
เว็บไซต์ : http://www.ayothayahotel.com
จำนวนห้องพัก : 101 ห้อง , ราคา : 700 – 2800 บาท

อยุธยา เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 16/2 ถนนนเรศวร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3523 2658
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 70 – 500 บาท

เวียงฟ้า  
ที่อยู่ : 1/8 ถนนโรจนะ (ตรงข้ามหอพักนักศึกษาสถาบันราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 3252 แฟกซ์: 0 3532 1572
อีเมล์ : wiangfa@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 400 – 600 บาท

โรส อินน์  
ที่อยู่ : 33/23 หมู่ 6 ถนนวัดพระญาติ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3521 2149-50
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง , ราคา : 500 – 600 บาท

ริเวอร์ วิว เพลส  
ที่อยู่ : 35/5 หมู่ 1 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 1729–30
จำนวนห้องพัก : 78 ห้อง , ราคา : 1000 – 2500 บาท

แพศรีทอง เกสท์เฮ้าส์  
ที่อยู่ : 8/1 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 6010
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 150 – 600 บาท

บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์  
ที่อยู่ : 23/1 ถนนจักรพรรดิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 2394
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , ราคา : 150 – 150 บาท

นิว บี. เจ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 19-29 ถนนนเรศวร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 6046 , 0 3524 3980
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 150 – 150 บาท

ธงชัย เกสท์เฮ้าส์  
ที่อยู่ : 9/6 หมู่ 13 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 5210
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง , ราคา : 200 – 400 บาท

ไทยไท บังกะโล
ที่อยู่ : 13/1 ถนนนเรศวร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 4702
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 200 – 500 บาท

บ้านเรือไอร์แลนด์รีสอร์ท  
ที่อยู่ : อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3522 0220
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง , ราคา : 1500 – 1500 บาท

ทิพย์วิมาน รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 9 หมู่ 6 ถนนหัวลาน-ดอนพุทรา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3535 6808-12
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 650 – 2000 บาท

ปลายนา รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 25/99 หมู่ 10, ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3521 3538
จำนวนห้องพัก : 100 ห้อง , ราคา : 250 – 400 บาท

ศรีอยุธยา  
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3523 3041
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 900 – 1400 บาท

บ้านอยุธยา  
ที่อยู่ : 48/3 ถนนโรจนะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 5905, 08 1362 3534
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง , ราคา : 500 – 1500 บาท

บ้านสุวรรณธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ที่อยู่ : 43/9 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:08 1425 3980, 0 3532 4270 แฟกซ์: 0 3532 4271
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 800 – 800 บาท

พลูธยา รีสอร์ทแอนด์สปา
ที่อยู่ : 12/3 หมู่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3575 6001-2, 0 3522 5157 แฟกซ์: 0 3525 5232
เว็บไซต์ : http://www.pludhaya.com
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , ราคา : 2500 – 4500 บาท

ซันไรซ์ เพลส  
มีพัดลม และห้องแอร์
ที่อยู่ : 6/3 ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3524 4325 แฟกซ์: 0 3524 4326
เว็บไซต์ : http://www.sunriseplace.com
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 350 – 600 บาท

โฮมสเตย์ คลองรางจระเข้  
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน นมัสการหลวงพ่อโตวัดรางจระเข้อายุ 400 ปี ชมอุทยานปลา ล่องเรือชมธรรมชาติ
ที่อยู่ : 26 หมู่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:08 1251 8058, 08 9881 1042
ราคา : 500 – 700 บาท

อยุธยาธานี  
ที่อยู่ : 4/89 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3523 2776 แฟกซ์: 0 3523 2718
เว็บไซต์ : http://www.ayutthayathanee.com
จำนวนห้องพัก : 78 ห้อง , ราคา : 1100 – 3000 บาท

กระท่อมเจ้าพระยา  
ที่อยู่ : 45/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3539 8200-1, 0 1809 8548, 0 1880 4949 แฟกซ์: 0 3521 3647
เว็บไซต์ : http://www.chowprayahut.com
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง , ราคา : 900 – 1500 บาท

อินทรากร รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 3525 1774
เว็บไซต์ : http://www.intarakornresort.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 500 – – บาท

อโยธยา ริเวอร์ไซด์ เฮาส์  
ที่อยู่ : 17/2 หมู่ 7 ตำบลบ้านพรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:08 1644 5328, 08 1932 6162, 0 2585 6001, 0 2910 8797
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , ราคา : 300 – 1200 บาท

ปียวรรณรีสอร์ท (บ้านสวนสี่ภาคบางไทร)  
ที่อยู่ : 2/1 หมู่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:0 2619 7997 , 0 2619 8350-8 , 0 2619 5658-9
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง , ราคา : 500 – 2200 บาท

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: