ที่พัก*สิงห์บุรี

แกรนด์ ลีโอ
โรงแรมอยู่ใจกลางเมืองสิงห์บุรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
ที่อยู่ : 198 หมู่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3652 2777, 0 3652 2888, 0 3652 4417-8, 0 3651 1111 แฟกซ์: 0 3652 0999
จำนวนห้องพัก : 44 ห้อง , ราคา : 600 – 800 บาท

บ้านพักค่ายบางระจัน สร้างสรรค์เยาวชน
มีบ้านพักวีไอพี
ที่อยู่ : อยู่ในอุทยานค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3653 5661-2, 08 9083 6528
จำนวนห้องพัก : 21 ห้อง , ราคา : 150 – 1000 บาท

สิงห์บุรี โฮเต็ล
ที่อยู่ : 882/18 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3651 1752, 0 3651 1653 แฟกซ์: 0 3652 0998
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง , ราคา : 260 – 650 บาท

สิงห์บุรี พาเลส
โรงแรมในอำเภอเมืองสิงห์บุรี ริมแม่น้ำ มีห้องสัมมนา
ที่อยู่ : 982/9 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3652 0905, 0 3653 0717-8 แฟกซ์: 0 3652 0159
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง , ราคา : 642 – 3000 บาท
จำนวนห้องประชุม : 1 ห้อง , ความจุ: – คน

สวีทโฮม
ที่อยู่ : 201 หมู่ 5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3652 3255, 0 3653 9265 แฟกซ์: 0 3652 3256
จำนวนห้องพัก : 35 ห้อง , ราคา : 500 – 700 บาท

วี เอส ที
ที่อยู่ : 249/4 ถนนโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3651 1732
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง , ราคา : 150 – 300 บาท

โรงแรม 72
ที่อยู่ : 9/15 หมู่ 7 ถนนวีรชน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3651 1759, 0 3651 1938
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 200 – 500 บาท

รุ่งอรุณ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 119/2 หมู่ 3 ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง (สายเก่า) ตำบลพรหมบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3659 9111, 0 3653 7897
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 500 – 1600 บาท

ซิตี้ โฮเต็ล
ที่อยู่ : 151/29 ถนนรอบเมือง ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3651 1189, 0 3651 2254 แฟกซ์: 0 3651 1911
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 250 – 450 บาท

เจ้าพระยา โฮเต็ล
ที่อยู่ : 954/37 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3651 1776,0 3651 1348,0 3651 1957
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 120 – 250 บาท

เจ้าพระยา การ์เด้น
ที่อยู่ : 184/13 ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์:0 3651 1348, 0 3651 1957 แฟกซ์: 0 3652 0314
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 200 – 600 บาท

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: