ที่พัก*นครนายก

ชมพู-ม่วง รีสอร์ท 

ที่อยู่ : 1/7 หมู่ 11 ถนนเขาลำดวน-วังรี ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 6426-8 แฟกซ์: 0 3738 6429
เว็บไซต์ : http://www.chompoo-muang.com
จำนวนห้องพัก : 70 ห้อง , ราคา : 1000 – 1500 บาท

บ้านครูน้อม โฮมสเตย์
ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 9931 9933 , 08 1576 8669 , 0 3738 4116
เว็บไซต์ : http://www.knhomestay.com
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง , ราคา : 500 – 2000 บาท

ริมน้ำ โฮมสเตย์  
ริมน้ำ โฮมสเตย์ บ้านพักสำหรับหมู่คณะ ในบรรยากาศ ส่วนตัว ริมแม่น้ำนครนายก
ที่อยู่ : 179 หมู่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 6530 0371 แฟกซ์: 0 3738 4189
เว็บไซต์ : http://www.banrimnam.com
ราคา : 1500 – 1500 บาท

สวนพวกพัก  
ที่อยู่ : 137 หมู่ 13 ตำบลป่าขะ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3730 6148 แฟกซ์: 0 3730 6193 ต่อ 1555
ราคา : 900 – 9000 บาท

โฮมแอนด์ฮิลล์รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 148/12 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5336, 08 4147 3290
เว็บไซต์ : http://www.homeandhillresort.com
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง , ราคา : 1400 – 8000 บาท

พนาวิว  
ที่อยู่ : 80/1-3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 6777 8546, 08 9797 1013
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 500 – 1000 บาท

ต้นซุงรีสอร์ท  
ที่อยู่ : 11 หมู่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3732 8273 แฟกซ์: 0 3732 8274
เว็บไซต์ : http://www.tonsungresort.com
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง , ราคา : 1000 – 1200 บาท

ไขแสง รีสอร์ท  
ที่อยู่ : ใกล้เขื่อนท่าด่าน บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1503 0387, 08 4011 1927
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง , ราคา : 1500 – 1500 บาท

สวนวังทิพย์  
ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1929 3131
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง , ราคา : 600 – 2500 บาท

บ้านนารีสอร์ท แอนด์ สปา (สวนพวกพัก)  
ที่อยู่ : 137 หมู่ 17 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3730 6148, 0 3730 6193
เว็บไซต์ : http://www.bannaresort.com
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง , ราคา : 900 – 9000 บาท

สวนลุงใน  
ที่อยู่ : 153 หมู่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1377 7801 , 0 3732 8145
เว็บไซต์ : http://www.suanlungnai.com
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง , ราคา : 700 – 3500 บาท

ระเบียงไพรแวลลีย์  
ที่อยู่ : 22/2 หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 6432,08 1812 5165
เว็บไซต์ : http://www.rabiangprai.net
อีเมล์ : rabiangprai@yahoo.co.th
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง , ราคา : 1500 – 6500 บาท

กรีนวิวรีสอร์ท  
เต็นท์ 2-3 คน 300-450 บาท
ที่อยู่ : 409 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5013, 0 6069 9533
เว็บไซต์ : http://www.greenview-resort.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 800 – 1200 บาท

บ้านป่าริมเขื่อน
ที่อยู่ : 44 หมู่ 2 บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 4070, 08 9505 2102
เว็บไซต์ : http://www.nayok.com/banpa
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , ราคา : 1200 – 5000 บาท

เอส พี รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 12 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3733 5111, 0 3351 18 , 08 9900 6775 , 08 9983 9000
เว็บไซต์ : http://www.sp.camptour.net/
จำนวนห้องพัก : 33 ห้อง , ราคา : 200 – 700 บาท

บ้านต้นไม้  
ที่อยู่ : 251/6 หมู่ 1 ตำบลสาริกา ตรงข้ามวังตะไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1947 7022
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , ราคา : 500 – 2500 บาท

บ้านสวนสาริการีสอร์ท  
ที่อยู่ : 148/3 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5244, 0 3738 5, 0 2939 4715, 08 1909 4164
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 750 – 1800 บาท

บ้านสวนเยาวมาลย์  
ที่อยู่ : 228/5 ซอยขวัญนคร ตำบลสาริกา (บ้านปีกไม้สัก) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 2588 5012, 0 9813 7302
เว็บไซต์ : http://www.yaovamal.com
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , ราคา : 800 – 1500 บาท

บ้านแก้ว รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 174 หมู่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1377 0427
เว็บไซต์ : http://www.bankaewresort.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง , ราคา : 1200 – 3000 บาท

บ้านริมน้ำ รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 130/7 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 9057 0098
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 600 – 3000 บาท

บ้าน กล้วยกล้วย รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 109 หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 6444, 0 3738 6898-9, 0 2289 1454
เว็บไซต์ : http://www.baanbanana.com
อีเมล์ : info@baanbanana.com
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง , ราคา : 1350 – 13000 บาท
จำนวนห้องประชุม : 2 ห้อง , ความจุ: 100 คน

ท่าด่านโฮมสเตย์  
ที่พักแรมในชุมชน
ที่อยู่ : 54/2 หมู่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5015, 08 1804 4503
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง , ราคา : 100 – 100 บาท

ค่ายลูกเสือสาริกา  
ที่อยู่ : หมู่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 1481, 0 3731 1628
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง , ราคา : 10 – 10 บาท

ขวัญนคร เมาเทนวิว รีสอร์ท
ที่อยู่ : 251/14 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1915 2778, 08 1381 7056
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 2000 – 3500 บาท

อิงธาร รีสอร์ท
ที่อยู่ : 123 หมู่ 3 ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1299 6543, 08 1793 3356, 08 7090 2339
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 1000 – 3500 บาท

อิงดอย รีสอร์ท
ที่อยู่ : 77/2 หมู่ 12 ถนนสายบ้านตาดหินกอง-น้ำตกลานรัก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 6400, 0 3738 5346-7
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง , ราคา : 700 – 6000 บาท

สุรดิษฐ์ วัลเลย์
ที่อยู่ : บ้นหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 1135, 0 3731 1905, 0 2246 7515
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง , ราคา : 300 – 300 บาท

ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร
ที่อยู่ : 31/1 หมู่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 5289, 0 3731 6031, 08 9834 6797
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 1000 – 3000 บาท

สวนหงษ์ การ์เด้นวิวิ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 150 หมู่ 2 ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3732 8079, 08 9771 0729
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง , ราคา : 550 – 11000 บาท

สมฤดี รีสอร์ท
ที่อยู่ : (น้ำตกวังตะไคร้) 34 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1922 1774, 08 9924 1555
เว็บไซต์ : http://www.somrudeeresort.com
อีเมล์ : somrudeeresort@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 1000 – 3000 บาท

วินดา เฮ้าส์  
ที่อยู่ : ตรงข้ามอุทยานวังตะไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1307 1440
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง , ราคา : 500 – 2500 บาท

ภูเขางาม รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 269/6 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5252-4 , 0 2512 2870
เว็บไซต์ : http://www.pknresort.com
จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง , ราคา : 1750 – 1750 บาท

ภูมินทร์ รีสอร์ท  
บริการล่องแก่งแม่น้ำนครนายก ที่พัก , Home Stay, กางเต้นท์ , นวดเพื่อสุขภาพ จักรยานท่องเที่ยว กิจกร…
ที่อยู่ : 271 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1804 2793, 08 9097 8126
เว็บไซต์ : http://www.phumin.com
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 1200 – 3500 บาท

ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท  
กิจกรรมหลายหลาก อาทิ เช่น ขี่ม้า, ขี่จักรยาน, ล่องแก่ง, คายัค, แคนู, ชมนก, ชมผีเสื้อ ฯลฯ
ที่อยู่ : 18/1 หมู่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3732 8370, 0 3732 8360, 08 1655 5322
เว็บไซต์ : http://www.geocities.com/phuoab_namsai
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง , ราคา : 800 – 1350 บาท

ริมธาร รีสอร์ท  
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ลด 40%
ที่อยู่ : 304 หมู่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5340, 08 1305 8085, 08 6888 9616
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 1000 – 2800 บาท

บลูไดมอน รีสอร์ทแอนด์สปา
ที่อยู่ : 177/1 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5262, 08 7834 8789 แฟกซ์: 0 3738 5262
เว็บไซต์ : http://www.teepuk.com/bluediamond-resort
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง , ราคา : 790 – 7000 บาท

สระมะนาว รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3732 8313, 0 3732 8327 แฟกซ์: 0 3732 8313
เว็บไซต์ : http://www.samanow.com
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 999 – 1500 บาท

บ้านสวนบัวรีสอร์ท  
ที่อยู่ : 349 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5244, 08 9150 0875
เว็บไซต์ : http://www.bsbros.com
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง , ราคา : 1200 – 3500 บาท

แพ-แคนู-แคมป์
ที่อยู่ : 245 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:08 1217 2403 , 08 1481 9054

ชลพฤกษ์รีสอร์ท
บ้านพักเป็นหลังเรียงรายริมสระบัว บริเวณกว้างขวาง เหมาะใช้เป็นที่ประชุมสัมมนา
ที่อยู่ : 64 หมู่ 10 ถนนรังสิต-นครนายก กม.63 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 2092 , 0 2513 1351 , 0 2512 5868 แฟกซ์: 0 3730 4479, 0 2938 5096
เว็บไซต์ : http://www.clpresort.com
อีเมล์ : info@clpresort.com
จำนวนห้องพัก : 43 ห้อง , ราคา : 1500 – 3000 บาท
จำนวนห้องประชุม : 3 ห้อง , ความจุ: 1000 คน

รอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา
ที่อยู่ : 100/3 หมู่ 2 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5210-4, 0 3738 5217
จำนวนห้องพัก : 243 ห้อง , ราคา : 2300 – 14075 บาท

ครัวมะนาว เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 34 หมู่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3732 8327,0 3732 8313
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง , ราคา : 750 – 1750 บาท

สีดารีสอร์ท
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลหินตั้ง (ถึงก่อน น้ำตกนางรอง) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5154-61 , 08 1611 4472 , 0 2621 6884 แฟกซ์: 0 2223 9328
เว็บไซต์ : http://www.sidaresort.com
อีเมล์ : service@sidaresort.com
จำนวนห้องพัก : 270 ห้อง , ราคา : 1200 – 16000 บาท

วังรี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 143,143/1-26 หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 6406-7, 08 9668 4444-6 , 0 2643 0696-8 แฟกซ์: 0 3738 6408
เว็บไซต์ : http://www.wangreeresort.com
จำนวนห้องพัก : 200 ห้อง , ราคา : 1600 – 14000 บาท
จำนวนห้องประชุม : 20 ห้อง , ความจุ: 1200 คน

วังตะไคร้
ที่อยู่ : หมู่ 1 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา ก่อนถึงน้ำตกสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5164-5 แฟกซ์: 0 3738 5165
เว็บไซต์ : http://www.wangtakrai.com
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง , ราคา : 800 – 2500 บาท

ไวท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 140/1 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 1110
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง , ราคา : 360 – 50 บาท

เรือนรับรองสโมสรนายทหารโรงเรียนนายร้อย จปร.
ที่อยู่ : เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3739 3120, 0 2241-2691 -4
เว็บไซต์ : http://www.crma.ac.th
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 600 – 1500 บาท

โพธิ์แดง รีสอร์ท
ที่อยู่ : 124 หมู่ 2 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3732 8265-7
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 500 – 3500 บาท

ปันใจ
ที่อยู่ : 342/1 ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 1399
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง , ราคา : 200 – 500 บาท

บ้านพักน้ำตกนางรอง
ที่อยู่ : อยู่ในบริเวณน้ำตกนางรอง บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 1288 กด 4
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , ราคา : 700 – 1500 บาท

นอร์ธ บังกะโล
ที่อยู่ : 145 หมู่ 5 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลบ้านใหญ่
โทรศัพท์:0 3731 1814
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 300 – 500 บาท

ช่อชะมวง รีสอร์ท
ที่อยู่ : 92 หมู่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3738 5222, 0 3738 5220 แฟกซ์: 0 3738 5189
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 1500 – 5000 บาท

จักรดาว การ์เด้น โฮม รีสอร์ท
ที่อยู่ : 45/6 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3739 3162-3
เว็บไซต์ : http://www.jukradaoresort.com
จำนวนห้องพัก : 35 ห้อง , ราคา : 900 – 4000 บาท

กอบเกื้อ พาเลซ
ที่อยู่ : 420 ถนนธงชัย หน้าตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์:0 3731 1633, 0 3731 1644
จำนวนห้องพัก : 96 ห้อง , ราคา : 200 – 900 บาท

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: