ที่พัก* ศรีสะเกษ

เอ็มเค
ที่พักใจกลางเงียบ สงบ
ที่อยู่ : 148 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4566 1171 , 0 4566 2598
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

ขวัญยืน
ที่อยู่ : 571 ถนนวีรเทพ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4566 1126 , 08 7873 8822
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

กันทรลักษ์พาเลซ
ที่อยู่ : 131/35-36 ถนนสินประดิษฐ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4563 5157 , 0 4566 1085
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : 3084-5 ถนนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4561 1846 , 0 4561 2582
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง

พรหมพิมาน
ที่อยู่ : 849/1 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4561 2677 , 0 4561 2696 , 0 4561 2150
จำนวนห้องพัก : 192 ห้อง

ไทยเสริมไทย
ที่อยู่ : 147/5 ถนนศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4561 3478
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง

เกษสิริ
พักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบในวันหยุดหรือสำหรับกลุ่มสัมมนา
ที่อยู่ : 1102–05 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4561 4006-8 แฟกซ์: 0 4561 4008
เว็บไซต์ : http://www.kessiri.com
อีเมล์ : thada_lim@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 92 ห้อง

ไอยราโฮเต็ล
ที่อยู่ : ถนนอุทุมพรพิสัย-ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4566 2644
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

สันติสุข
ที่อยู่ : 0370 ถนนศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์:0 4561 1496
จำนวนห้องพัก : 39 ห้อง

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: