ที่พัก* อำนาจเจริญ


แอล เจ ดิ เอมเมอรัล
โรงแรมหรูมีระดับ สามารถรองรับกลุ่มสัมมนาได้
ที่อยู่ : 766 ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์:0 4527 1000,0 4527 0999
จำนวนห้องพัก : 46 ห้อง

ฝ้ายขิด
ที่อยู่ : 449 หมู่ 12 ซอยสำราญราษ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์:0 4551 1222, 0 4551 1888, 0 4551 1999 ,08 1877 8839
เว็บไซต์ : http://www.faikidhotel.com
อีเมล์ : info@faikidhotel.com
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว
อาศัยกับชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้การร้องหมอลำ
ที่อยู่ : บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์:08 1878 7833
เว็บไซต์ : http://www.plakaow.th.gs
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง

ชิตสกนธ์ ปาร์ควิว
ที่อยู่ : ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์:0 4551 1500-1
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

ฮอตไลน์ อินน์ รีสอร์ท
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่อยู่ : 69/1-5 หมู่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์:0 4527 0222,0 4527 0320,0 4527 1010 แฟกซ์: 0 4527 0223
อีเมล์ : charoenratwirinda@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง

Blog Stats

  • 275,307 hits
%d bloggers like this: