ที่พัก* กำแพงเพชร

ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 325/16 ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5572 2009 แฟกซ์: 0 5572 2109
เว็บไซต์ : http://www.scenicriversideresort.com
อีเมล์ : info@scenicriversideresort.com
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ที่อยู่ : ตู้ ปณ 69 ปณจ.กำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์:0 5576 6006-7, 0 5576 6408, 0 2562 0760 แฟกซ์: 0 5570 1059
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
อีเมล์ : np12khlongwangchao@hotmail.com

สลกบาตร รีสอร์ท
ที่อยู่ : 1826 ถนนพหลโยธิน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 9304-5
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง

หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านป่าคา
ติดต่อศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
โทรศัพท์:0 5578 6250

บ้านวนาลี
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 18 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5578 6219, 08 9960 4493, 08 5875 4490, 08 7839 9227
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

เทียมแขรีสอร์ท
ที่อยู่ : 55 หมู่ 8 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:08 6245 8124
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

มากบุญรีสอร์ท
ที่อยู่ : 21/5 หมู่ 8 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5576 6027, 08 1616 1886
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ที่อยู่ : กม. 65 ถนนคลองลาน-อุ้มผาง อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5576 6027-3, 0 5576 6024
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ที่อยู่ : อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์:0 5576 6022-3
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
อีเมล์ : klonglan_np@hotmail.com

เรือนประทุมรีสอร์ท
ตั้งอยู่ใกล้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 21/14 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 8181, 08 9438 2830
เว็บไซต์ : http://ruanprathumresort.9nha.com/
อีเมล์ : sukpech@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

วังยางริมปิง รีสอร์ท
เป็นรีสอร์ทที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นติดแม่น้ำปิง
ที่อยู่ : 31/3 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 8045, 08 1972 0766
เว็บไซต์ : http://www.wangyangresort.9nha.com
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง

คันทรี่ รีสอร์ท
รีสอร์ทกึ่งโรงแรมใกล้ตัวเมืองกำแพงเพชรตั้งอยู่ริมแม่ปิง
ที่อยู่ : 26/103 หมู่ 1 บ้านวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 6111, 08 1740 4031
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

หินทราย รีโซเทล
ที่อยู่ : 22/3 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 9993
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

ปกากะญอ รีสอร์ท
ใกล้ราชภัฏกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 309/4-5 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 9795, 08 9958 2542
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

เรือนไทย รีสอร์ท
ที่อยู่ : 18/16 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:08 1971 4478
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

แกรนด์วิวรีสอร์ท
อยู่ริมแม่น้ำปิง ใกล้ตัวเมืองกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 34/4 หมู่ 2 ตำบลนครชุม
โทรศัพท์:0 5572 1104, 08 6590 4813
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง

พีรีสอร์ท (สาขาริมน้ำ)
ที่อยู่ : 10/7 หมู่ 1 บ้านวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5570 1288
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

แม่ปิงรีสอร์ท
ที่อยู่ : 23/5 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5584 0696, 0 5571 5896 แฟกซ์: 0 5584 0696
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

ทรีเจเกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 79 ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5572 0384, 08 1887 4189
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

ชากังราว ริเวอร์วิว
บริการรถนำเที่ยวกำแพงเพชรและจังหวัดโดยรอบและจัดcity tour
ที่อยู่ : 149 ถนนเทศา1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 4900 แฟกซ์: 0 5571 4755
เว็บไซต์ : http://www.chakungraoriverview.com
อีเมล์ : info@chakungraoriverview.com
จำนวนห้องพัก : 115 ห้อง

ลานนารีสอร์ท
ที่อยู่ : 84/2 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 8126
เว็บไซต์ : http://www.lannaresort.net
อีเมล์ : boonpang_lanna@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท
ที่อยู่ : 36/3 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5572 1984-5
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

เทพนคร
ที่อยู่ : 12 ถนนราชดำเนิน ซอย 12 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 1091
จำนวนห้องพัก : 26 ห้อง

จิตรประภา
ที่อยู่ : 67 หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 9094, 0 5573 8767
จำนวนห้องพัก : 47 ห้อง

พี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 18 ถนนเทศบาล2 ซ.1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 2666, 0 5571 6233
เว็บไซต์ : http://www.P-resort.net
จำนวนห้องพัก : 74 ห้อง , ราคา : 350 – 500 บาท
จำนวนห้องประชุม : 1 ห้อง

เทคโนรีสอร์ท
ที่อยู่ : 27/27 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 9800, 0 5579 9987
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

ราชดำเนิน
ที่อยู่ : 114 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 1029, 0 5571 1022
จำนวนห้องพัก : 51 ห้อง

นวรัตน์
ที่อยู่ : 2 ซอยประพาส ถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 1106 , 0 5571 1211, 0 5571 1219 แฟกซ์: 0 5571 1961
จำนวนห้องพัก : 78 ห้อง

เพชรโฮเต็ล
ที่อยู่ : 189 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 2810-4
เว็บไซต์ : http://www.phethotel.com/
จำนวนห้องพัก : 215 ห้อง , ราคา : 500 – 5000 บาท
จำนวนห้องประชุม : 4 ห้อง

กอโชคชัย
ที่อยู่ : 19-43 ถนนราชดำเนิน ซ.8 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 1247 , 0 5571 1531
จำนวนห้องพัก : 58 ห้อง

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: