ที่พัก* น่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
มีที่พักบริการนักท่องเที่ยว
ที่อยู่ : อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 2562 0760
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

อุทยานแห่งชาติแม่จริม
จองบ้านพักทางเวบไซต์หรือโทรติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ที่อยู่ : 35 หมู่ 5 บ้านห้วยทรายมูล ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 2562 0760, 0 5473 0040-1
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
อีเมล์ : reserve@dnp.go.th
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

กรีนฮิลล์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 133 หมู่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5479 1111
อีเมล์ : kosut158_s@hotmail.com

ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 114 หมู่ 3 บ้านน้ำอ้อ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5479 7044, 08 1952 5053 แฟกซ์: 0 5479 7044
เว็บไซต์ : http://www.juthamasresort.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

โฮมสเตย์บ้านดอนมูล
ที่อยู่ : ตำบลบ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 6197 0333

โคโค่นัท รีสอร์ท
ที่อยู่ : 287 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5479 9281, 0 1979 7961
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง

เวียงสาพาราไดซ์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 157 ม.1 ถนนแพร่-น่าน ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์:0 5478 1124-5
เว็บไซต์ : http://www.geocities.com/wiangsaparadise1
ราคา : 900 – 2500 บาท
จำนวนห้องประชุม : 2 ห้อง

ศนีนวลลอดจ์
ที่อยู่ : ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5471 0174, 0 5477 2956
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง

เดอะ วอเตอร์ ไซด์ รีสอร์ท และ แค้มปิ้ง
ที่อยู่ : 293 หมู่ 10 บ้านใหม่ผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5470 1001 แฟกซ์: 0 5479 8018
เว็บไซต์ : http://www.okwood.com/thewaterside
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

ริมสวนเพลส
ที่อยู่ : 638 หมู่ 3 ถนนผากอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5477 4660-2
จำนวนห้องพัก : 24 ห้อง

เอื้องคำ เกสต์เฮาส์
ที่อยู่ : 319 หมู่3 บ้านสวนหอม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5477 5817 แฟกซ์: 0 5477 1885
เว็บไซต์ : http://www.eurngkum.com
อีเมล์ : contact@eurngkum.com
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

สุขเกษม
ที่อยู่ : 119-121 ถนนอนันตวรฤทธิเดช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5471 0141 , 0 5477 1581
จำนวนห้องพัก : 43 ห้อง

ป่าปัวภูคา
ที่อยู่ : 141 ถนนปัว-น้ำยาว หมู่ 4 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5479 1156 แฟกซ์: 0 5479 1166
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

อมรศรี
ที่อยู่ : 97 ถนนมหายศ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5471 0510
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

เวียงแก้ว
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 379 ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5475 0573 , 0 5475 0987 แฟกซ์: 0 5477 4573
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

ฟ้าธนิน
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 303 ถนนอนันตวรฤทธิเดช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5475 7321-4 แฟกซ์: 0 5475 7327
จำนวนห้องพัก : 56 ห้อง

น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท
ห้องพักรวมมี 4 หลังพักได้ 12-15 คน
ที่อยู่ : 229 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5468 2251, 0 5468 2286, 0 2939 7394 แฟกซ์: 0 5468 2252, 0 2939 7394
เว็บไซต์ : http://www.nanvalley.com
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

น่านฟ้า
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 436-438-440 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5471 0284
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

น่านเกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 57/16 ถนนมหาพหรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5477 1849 , 08 1288 8484
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

เทวราช
ที่อยู่ : 446 ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5471 0094 , 0 5471 0212 , 0 5471 0803 แฟกซ์: 0 5477 1365
เว็บไซต์ : http://www.dhevarajhotel.com
อีเมล์ : inq@dhevarajhotel.com
จำนวนห้องพัก : 154 ห้อง

ดาวเรือง
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 7/1 ถนนวรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5477 1899
จำนวนห้องพัก : 31 ห้อง

ชมพูภูคาคอนเนอร์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 258 หมู่ 8 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5479 1160
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

ซิตี้ปาร์ค
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5474 1343-52 แฟกซ์: 0 5477 3135
จำนวนห้องพัก : 129 ห้อง

จันทร์อินน์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 15/4 ถนนมหายศ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5471 0757
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: