ที่พัก* พะเยา

ลัดดาวัลย์ รีสอร์ท (บ้านหิน)
ที่อยู่ : 228 หมู่ 3 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์:0 5445 4229, 08 7178 9934
เว็บไซต์ : http://www.laddawan-resort.th.gs
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

เรือนเอื้องคำ
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยเขตสารสนเทศพะเยา
ที่อยู่ : 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์:0 5446 6688-89, 0 5446 6666 ต่อ 2200-5 แฟกซ์: 0 5446 6690
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

เรือนไม้ไผ่
ที่อยู่ : 17 หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:08 1472 7727

ภูซาง เฮือนไทย รีสอร์ท
ที่อยู่ : ถนนสบบง-บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 9434 3751, 0 1672 2062
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

บัวทองรีสอร์ท
ที่อยู่ : 205 หมู่1 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5445 2831, 0 1724 5482
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

พะเยาคอนโดเทล
ที่อยู่ : 601 ม.11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5441 0436

บัวรีสอร์ท
ที่อยู่ : 262 ม.3 ถนนซุปเปอร์ไอเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5448 1596, 0 2277 9773
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

บัวทองรีสอร์ท
ที่อยู่ : 205 ม.1 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5445 2831, 0 1724 5482
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

จันทร์หอม
ที่อยู่ : 127 หมู่ 6 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5445 1141

เชียงคำโฮเต็ล
ที่อยู่ : 66 หมู่ 13 ถนนพิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5445 1771 แฟกซ์: 0 5445 1774
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

สงค์ศักดิ์
ที่อยู่ : 298 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5448 1932, 0 5448 2976
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

ศิริพันธ์ บังกะโล
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 648/2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5443 1319
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

เฟรนด์เฮาส์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 424 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5448 1556
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

เกทเวย์
ที่อยู่ : 7/36 ถนนประตูกลอง 2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5441 1333-9 แฟกซ์: 0 5441 0519
จำนวนห้องพัก : 108 ห้อง , ราคา : 1000 – 4000 บาท

กว๊านพะเยา บังกะโล
ที่อยู่ : 11 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5448 1493
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

จุนรีสอร์ท
ที่อยู่ : 73 หมู่ 9 ถนนจุน-ดอกคำใต้ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

ดอกคำใต้บังกะโล
ที่อยู่ : 22 ถนนดอกคำใต้-พะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

ดอกคำใต้
ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง

เชนทร์โฮเต็ล
ที่อยู่ : ถนนพะเยา-เชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

มิตรประชา
ที่อยู่ : 121 หมู่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

เชียงคำ เกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 274 ม.4 ถนนสิทธิประชาราษฎ์ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5445 1588-9, 0 5441 6240
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

คิดถึง
ที่อยู่ : ถนนเชียงคำ-เชียงราย อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
โทรศัพท์:0 5445 1194
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

สมานมิตร
ที่อยู่ : 179 หมู่ 2 ถนนพะเยา-เชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5441 9005
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

เรือนเจริญ
ที่อยู่ : อำเภอปง จังหวัดพะเยา
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

สวนสน บังกะโล
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 176 หมู่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5443 1571
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

วัฒนา
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 69 ถนนดอนสนาม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5443 1203
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง

พะเยานอร์ทเทิร์นเลค
ที่อยู่ : 15/7 ถนนรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5448 1538-9 แฟกซ์: 0 5448 1973
จำนวนห้องพัก : 76 ห้อง

ธารทอง
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 55-57 ถนนดอนสนาม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5443 1302 , 0 5443 1342 , 0 5443 1772
จำนวนห้องพัก : 124 ห้อง

เฉลิมศักดิ์
ที่อยู่ : 38/7 ถนนราชสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:0 5443 1063
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: