ที่พัก* สุโขทัย

สุโขทัย ทิวสน รีสอร์ท
ที่อยู่ : 286/11 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 2019, 08 1888 6378
เว็บไซต์ : http://www.sukhothaitewsone.spaces.live.com
อีเมล์ : sukhothaitewsone@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

บ้านนาต้นจั่น
โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย ชมวิถีชีวิต การทอผ้า
ที่อยู่ : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5567 7209, 08 9885 1639
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

แอทโฮม เกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 184/1 ถนนวิเชียรจำนงค์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 0172 แฟกซ์: 0 5561 0173
เว็บไซต์ : http://www.athomesukhothai.com
อีเมล์ : issara@athomesukhothai.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 999 หมู่ 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์:0 5564 7564 แฟกซ์: 0 5564 7575
เว็บไซต์ : http://www.sukhothaiheritage.com/
อีเมล์ : info@sukhothaiheritage.com
จำนวนห้องพัก : 68 ห้อง

อนันดามิวเซียมแกลเลอรี่ โฮเทล
ที่อยู่ : 10 หมู่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 2428-31,08 9436 6322 แฟกซ์: 0 5562 1885
เว็บไซต์ : http://www.anandasukhothai.com
อีเมล์ : sales@ananda-hotel.com
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง

สุโขทัยออร์คิด
ที่อยู่ : 43 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1193-4, 0 5561 3456 แฟกซ์: 0 5561 2038
จำนวนห้องพัก : 67 ห้อง

ศุภาลัยเพลส
ที่อยู่ : 31/9 หมู่ 4 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์:0 5564 1772, 0 5564 1672 แฟกซ์: 0 5524 1772
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง

ศรีสัชนาลัย รีสอร์ท
ที่อยู่ : 517 หมู่ 2 ถนนอุตรดิตถ์-สุโขทัย ก.ม24 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5567 1023-4 แฟกซ์: 0 5567 2994
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

วังยม รีสอร์ท
ที่อยู่ : 78/2 หมู่ 6 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5563 1380,08 1283 4220 แฟกซ์: 0 5563 1380
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

ธารา
ที่อยู่ : 52/5 ถนนทุ่งเสลี่ยม-เถิน(นอก) หมู่11 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 9523
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง

รับลม
ที่อยู่ : 125/4 หมู่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 5357 แฟกซ์: 0 5562 5252
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง

ธาราบุรี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 321/3 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5569 7132 แฟกซ์: 0 5593 7131
เว็บไซต์ : http://www.tharaburiresort.com
อีเมล์ : reservation@tharaburiresort.com
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

ไนน์ตี้ไนน์เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 234/6 ซอยพาณิชย์สาสน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1315, 08 9858 9864
อีเมล์ : ninetynineguesthouse@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

คันทรี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 9/9 หมู่3 ถนนคีรีมาส-นาโพธิ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5563 3333,08 1972 3274 แฟกซ์: 0 5565 3333
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

59
ที่อยู่ : 517/2 หมู่2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5567 1023-4
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

ฟ้าเรือนไทย
ที่อยู่ : 9/16 หมู่ 3 ถนนจรดวถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:08 5874 8575, 0 5563 3469 แฟกซ์: 0 5563 3469
เว็บไซต์ : http://www.asiatravel.com
อีเมล์ : faaruantai_resort@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

ออร์คิด ฮิบิคัส เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 407/2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5563 3294, 0 5563 3284, 0 5563 3365 แฟกซ์: 0 5563 3365
อีเมล์ : orchid_hibicus_house@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

วิฑูรย์ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5563 3397, 0 5569 7045 แฟกซ์: 0 5563 3397
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง

โอลด์ซิตี้ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 28/7 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5569 7515, 0 5569 7340 , 08 1886 4886
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง

เอ็มจี เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 295/6 ซอยแม่รำพัน ถนนสิริสมารังค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 0707
อีเมล์ : mg_guesthouse@thaimail.com
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

ภู่อรุณเกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 81/5 ซอยภู่อรุณ ถนนคูหาสวรรค์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 0911, 08 1755 7031
อีเมล์ : phuaroon@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

การ์เด้นเฮ้าส์
ที่อยู่ : 11/1 ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1395 แฟกซ์: 0 5521 0887
อีเมล์ : toonasman@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

สบายดีเกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 81/7 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 6303, 08 9988 3589
เว็บไซต์ : http://www.sabaidee-guesthouse.com
อีเมล์ : sabaideehouse@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง

ทีอาร์ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 27/5 ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1663, 08 4049 9445
อีเมล์ : tr_guesthouse@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

ริเวอร์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 7 ซอยวัดคูหางสวรรค์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 0453, 0 5562 0396, 08 9568 0093
อีเมล์ : riverhouse_7@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง

สุโขทัยเกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 68 ถนนวิเชียรจำนงค์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 0453, 08 1680 6931
อีเมล์ : sukhothaigh@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

โคคูน เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 86/1 ถนนสิงหวัติ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 2081 แฟกซ์: 0 5562 2157
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

เจ แอนด์ เจ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 122/1 ซอยแม่รำพัน ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 0095
อีเมล์ : jjguest@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 38 ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 0163
อีเมล์ : banthai_guesthouse@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง

เรือนไทย
ที่อยู่ : 181/20 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 2444ท 0 5561 2234 แฟกซ์: 0 5561 2456
อีเมล์ : ruean_thai_hotel@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง

บังกะโล
ที่อยู่ : 517 หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5567 1024
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง

โรงแรมวังเหนือ
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 43/1 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1193-4 , 0 2248-7300-9 แฟกซ์: 0 5561 2038
จำนวนห้องพัก : 67 ห้อง

โรงแรมราชธานี
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 229 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1031 , 0 5561 2877 , 0 5561 1308 แฟกซ์: 0 5561 2878
จำนวนห้องพัก : 83 ห้อง

เฟรนด์เฮาส์
ที่อยู่ : 52/7 ตำบลเลอไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 0172
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

ชินวัฒน์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 1-3 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1385 , 0 5561 1689
อีเมล์ : chinawat_hotel@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 36 ห้อง

สุโขทัยรีสอร์ท
ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5568 1696 , 0 5568 1989 , 0 5568 1700, 0 2589-3835 แฟกซ์: 0 5568 1697
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง

แสงสินธ์โฮเต็ล
ที่อยู่ : 2 ถนนเทศบาลดำริ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5564 1259 , 0 5564 1424 , 0 5564 1818 แฟกซ์: 0 5564 1828
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง

ไร่อิ่มเอม
ที่อยู่ : 17/1 หมู่ 2 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 3075-6 , 0 5561 0898 , 08 1213 0512 แฟกซ์: 0 5561 1505
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง

โรงแรมเมืองอินน์
ที่อยู่ : 9/1 ถนนเกษมราษฏร์ ตำบลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5564 1753 , 0 5564 1722 , 0 5564 2274 แฟกซ์: 0 5564 1662
จำนวนห้องพัก : 39 ห้อง

อนาสุขโขเกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 234/6 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1315
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

สมประสงค์เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 32 ถนนประเวศนคร อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1709
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง

สกายเฮ้าส์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 58/1-7 ถนนบายพาส ตำบลก้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 2236-8 แฟกซ์: 0 5561 2238
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

หมู่บ้านไทย
ที่อยู่ : 214 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5569 7249, 0 5569 7275, 0 5569 7022 แฟกซ์: 0 5569 7583
เว็บไซต์ : http://www.thaivillagehotel.com
อีเมล์ : info@thaivillagehotel.com
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง, จำนวนห้องประชุม : 3 ห้อง , ความจุ: 50-120 คน

โรงแรมสุโขทัย
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 15/5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1133 , 0 5561 1540 , 0 5561 2028
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง

โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 56/2-5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1567 , 0 5561 2268 แฟกซ์: 0 5561 2268
จำนวนห้องพัก : 52 ห้อง

โรงแรมศรีวนา
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 39 ถนนวิเชียรจำนงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1447
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง

โลตัสวิลเลจ
ที่อยู่ : 170 ถนนราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5562 1484 แฟกซ์: 0 5562 1463
เว็บไซต์ : http://www.lotus-village.com
อีเมล์ : lotusvil@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง

โรงแรมริเวอร์วิว
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 92-92/1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1656 , 0 5561 1516 , 0 5561 3371-2 แฟกซ์: 0 5561 3373
จำนวนห้องพัก : 52 ห้อง

โรงแรมไพลินสุโขทัย
ที่อยู่ : 10 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 3310-5, 0 2215-7110-2 แฟกซ์: 0 5561 3317 , 0 2215-5640
จำนวนห้องพัก : 238 ห้อง

โรงแรมทองโฮเต็ล
โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 327/15 หมู่ 3 ตำบล ปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 1628
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

ยุพาเฮ้าส์
ที่อยู่ : 44/10 ซอยเมฆพัฒน์ ถนนประเวศนคร อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 2578
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

นัมเบอร์โฟร์ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 140/4 ซอยคลองแม่รำพัน ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 0165
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง

ไทยเกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 25/4 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์:0 5561 2853, 08 9262 7251
อีเมล์ : visakkkdd@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: