ที่พัก* อุตรดิตถ์

สีหราช
ทที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 163 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5541 4990-4, 0 5541 4148-5 แฟกซ์: 0 5541 2172
จำนวนห้องพัก : 152 ห้อง

อารีย์แมนชั่น
ที่อยู่ : 119/5 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:05541 4939, 0 5541 4902 แฟกซ์: 0 5541 4954
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

ไร่กลิ่นแก้ว
ที่อยู่ : 113 ม. 4 ถนนเขื่อนดินท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5549 9389, 08 1279 9083
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

ร่มไทรเกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 27 ซ.9 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 0264
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

พีรภัทร
ที่อยู่ : 206/2 หมู่ 11 ตำบลอินใจมี อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์:0 5544 0300
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง

พิชัย 2
ที่อยู่ : 361/4 ม.3 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์:0 5542 1005
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง

พัฒนทาวเวอร์
ที่อยู่ : 182/20 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5544 4717 แฟกซ์: 0 5544 4717
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

ธรรมชาติแมนชั่น
ที่อยู่ : 259/35 ซอย9 ถนนสำราญรื่น อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5540 3346-7, 08 1834 6274 แฟกซ์: 0 5540 3347
จำนวนห้องพัก : 43 ห้อง

ธนากร
ที่อยู่ : 13/27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5541 1118-20 แฟกซ์: 0 5541 3077
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

ไทธนาอพาร์ตเมนท์
ที่อยู่ : 74/18 ซอย3 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5541 7770, 08 1887 8191 แฟกซ์: 0 5544 3034
จำนวนห้องพัก : 38 ห้อง

ไทธนารีสอร์ท
ที่อยู่ : 2/90 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5544 3222, 0 5544 3234 แฟกซ์: 0 5544 3034
จำนวนห้องพัก : 43 ห้อง

ต้นทอง
ที่อยู่ : 123/9 ม.5 ถนนศรีชาววัง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 3204
จำนวนห้องพัก : 54 ห้อง

ต้นกล้าแฮปปี้โฮม
ที่อยู่ : 8/9 ซ.14 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5544 0465
จำนวนห้องพัก : 21 ห้อง

ดวงเกษมแมนชั่น
ที่อยู่ : 11/50-51 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5544 2935-6, 0 5544 2812 แฟกซ์: 0 5544 2810
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง

ณภัทรวินแมนชั่น
ที่อยู่ : 208/3-4 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5541 7736-9 แฟกซ์: 0 5544 4757
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง

ชูโชค แมนชั่น
ที่อยู่ : 112 ถนนศรีอุตรานอก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5541 5055 ต่อ 0
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

เจษฏาอพาร์ทเมนท์
ที่อยู่ : 19/56 ซอย11 ถนนเจษฏาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5541 7778, 081 283 4994
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง , ราคา : 250 – 380 บาท

จิตรลดาแมนชั่น
ที่อยู่ : 208/4 ถนนบรมอาสน์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:0 5544 2237 แฟกซ์: 0 5544 2237
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

แกรนด์วนาโฮเต็ล
ที่อยู่ : 208/35 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5540 3333-4, 0 5544 4411 แฟกซ์: 0 5544 4757
จำนวนห้องพัก : 46 ห้อง

บ้านพักเขื่อนสิริกิติ์
ที่อยู่ : 40 หมู่ 10 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
โทรศัพท์:0 5546 1140 ต่อ2503-5, 08 9961 6573
จำนวนห้องพัก : 200 ห้อง

วิโรจน์ ฟิชชิ่งทัวร์
ที่อยู่ : 92 ม.9 ซอยแม่บ้านท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 0761, 08 1972 8924, 08 1971 7845
อีเมล์ : fishingfisher@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

เรือนริมน่าน
ที่อยู่ : 40 หมู่10 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5546 1134, 08 9961 6573 แฟกซ์: 0-5546-1134
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

แพอาหาร ส.เฉลิมรุ่งเรือง
ที่อยู่ : 83 หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:08 6196 6360
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

บ้านช้างรีสอร์ท
ที่อยู่ : 92/1 หมู่ 11 ถนนผามูบ-บ่อแตร ตำบลแม่พลู อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:08 6207 3218
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

เกษณีทัวร์
บริการล่องแพเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำและทะเลสาบเหนือเขื่อนสิริกิติ์
ที่อยู่ : 80 หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:08 1953 9440, 08 1605 6211
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

สมบูรณ์พร้อม (ลุงแจ้ง)
บริการล่องแพเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำและทะเลสาบเหนือเขื่อนสิริกิติ์
ที่อยู่ : 29 หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 2140, 08 1740 6841 แฟกซ์: 0 5544 2140
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

วิวัฒน์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 159 หมู่ 4 ถนนบรมอาสน์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5541 1791, 0 5544 1966-70 แฟกซ์: 0-5541-3944
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง

เรือนต้นสัก
ที่อยู่ : 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 0394 แฟกซ์: 0 5541 1296
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

ริเวอร์ไซด์
ที่อยู่ : 81/4 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 1340
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

อุตรดิตถ์ 2
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 438 ถนนย่านศิลาอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5541 1017 แฟกซ์: 0-5541-2726
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

ฟรายเดย์
พี่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 172 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5544 0292-300, 0 5541 1501 แฟกซ์: 0 5544 0295
จำนวนห้องพัก : 141 ห้อง

พ.วานิช 2
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 1-5 ถนนศรีอุตรา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5541 1499 , 0 5544 2181 แฟกซ์: 0 5541 3076
จำนวนห้องพัก : 66 ห้อง

นำชัย
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 213/3 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5541 1753
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

ธโนทัย
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 149-153 ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:0 5541 1669 แฟกซ์: 0 5545 1177
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: