ที่พัก* เพชรบูรณ์

รุ่งอรุณ รีสอร์ท
เป็นที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาค้อ บรรยากาศดี มีทะเลหมอกล้อมรอบ
ที่อยู่ : รุ่งอรุณ รีสอร์ท 196 หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:08 6826 9844, 08 9438 5452
อีเมล์ : rungarun-resort@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 2 ห้อง

ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 140 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0398, 0 2576 1396-9, 0 2576 1617
จำนวนห้องพัก : 44 ห้อง

บ้านรชดา
ที่อยู่ : 92หมุ่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6936 1845
เว็บไซต์ : http://www.rachada.tourkhaokor.com
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

บ้านไร่ทอฝัน
ที่อยู่ : 107 หมู่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
โทรศัพท์:08 1815 2208, 08 6853 1834 แฟกซ์: 0 2754 6832
เว็บไซต์ : http://www.geocities.com/baanraitorfun
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

เขาค้อ ออร์คิด
ที่อยู่ : 161 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0326
อีเมล์ : thanphorn@khokhooorchid.com
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

บ้านพักเขาค้อละอองหมอก
ที่อยู่ : ภายในโครงการบ้านภูหนาว ริมทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
โทรศัพท์:08 1480 0666 , 08 1659 6668, 0 2804 0556-7 แฟกซ์: 0 2804 0556
เว็บไซต์ : http://www.khaokhorlaongmok.com
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

บ้านพักสถานีอนามัยทับเบิก
บ้านพัก1 หลัง เรือนแถว8 ห้อง และเต็นท์ให้เช่า
ที่อยู่ : ภูทับเบิก 16 หมู่ 16 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1037 3368,08 1027 6675
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

เขาค้อสวิส
ที่อยู่ : 195 หมู่1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1929 5099 , 0 5672 8248
เว็บไซต์ : http://www.kaokorswiss.com
อีเมล์ : kaokorswiss@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง

บ้านพัก อบต.วังบาล
อยู่ใกล้ภูทับเบิก มีให้บริการเช่าเต็นท์
ที่อยู่ : ภูทับเบิก หมู่ 16 ตำบลวังบาล อำเภอทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1474 1825, 0 5674 7532
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

บ้านสวนหมอก (ภูหมอก)
ที่อยู่ : 154 หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1707 1077, 08 9644 3233 แฟกซ์: 0 5681 0706
เว็บไซต์ : http://www.geocities.com/suanmork
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

ไร่วันเย็น
ที่อยู่ : บ้านแคมป์สน 28/1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ กม .15 ( ตรงข้ามไร่จันทร์แรม )
โทรศัพท์:0 5672 8162
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

ไร่สินติ้ง
สถานที่กางเต็นท์ มีเต็นท์ให้เช่า ร้านอาหาร ห้องน้ำ
ที่อยู่ : 224 หมู่1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5671 8229

เลคไซค์นิวสุวรรณ
ที่อยู่ : 141 หมู่8 ถนนแคมป์สน – สะเดาพง ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6589 2413, 08 1596 3144
เว็บไซต์ : http://www.lakesidekhaokor.com
อีเมล์ : lakesidekhaokor@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท
ที่อยู่ : 152 หมู่8 ถนนแคมป์สน – สะเดาพง ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5672 8050-1, 08 1887 8796 แฟกซ์: 0 5672 8207
เว็บไซต์ : http://www.raichanramkhaokor.com/resort.html
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

รัตนโฮมสเตย์
ที่อยู่ : หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:08 1379 6520, 08 1045 7582 แฟกซ์: 0 5672 8061
จำนวนห้องพัก : 1 ห้อง

มิตรสาลี
ที่อยู่ : 400/1 หมู่2 ถนนบุษราคัม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์:0 5679 1178-9
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง

เพชรสยาม
ที่อยู่ : 277 หมู่7 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์:0 5673 1046, 0 5673 2704 แฟกซ์: 0 5673 1275
จำนวนห้องพัก : 65 ห้อง

เพชรบูรณ์พลาซ่า
ที่อยู่ : 199/1 ถนนสามัคคี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700
โทรศัพท์:0 5672 5345 แฟกซ์: 0 5672 5346
จำนวนห้องพัก : 56 ห้อง

พี.พี.
ที่อยู่ : 333/19 ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์:0 5670 1532, 0 5670 1545 แฟกซ์: 0 5670 2733
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง

ปิยะมิตร
ที่อยู่ : 64 หมู่9 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 654
โทรศัพท์:0 5679 1031, 08 1531 2714 แฟกซ์: 0 5679 1618
เว็บไซต์ : http://piyamit.net
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง

ปลายฟ้า รีสอร์ท
ที่อยู่ : 69/1 หมู่12 ถนนบุรกรรมโกวิท ตำบลป่าเลา อำเภอเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5674 4191, 0 5674 4355 แฟกซ์: 0 5674 4191
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง

บ้านไร่ศรีสุวรรณ
ที่อยู่ : 111 หมู่13 บ้านถ้ำน้ำบัง ซอยเพชรบูรณ์- วิเชียรบุรี ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9562 2037, 08 6208 6848
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

โฮมแลนด์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 99/555 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์:0 5674 1400 แฟกซ์: 0 5674 1445 ต่อ121
เว็บไซต์ : http://homeland-resort.com
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

อ่างศิลาการ์เด้นฮิลล์
ที่อยู่ : 139 หมู่ที่ 6 ถนนภูหินร่องกล้า-หล่มสัก กม.1 ตำบลบ้านเนิน
โทรศัพท์:0 5670 9645, 08 6929 0829, 08 7044 9633
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

สว่าง
ที่อยู่ : 147/6 ถนนสามัคคีชัย ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5670 2545
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง

ช้างทอง
ที่อยู่ : 178 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5673 1634, 0 5673 1874 แฟกซ์: 0 5673 1634
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

ช่ออินทนิล
ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5673 7060 ต่อ 2621, 0 5671 1885- 62 แฟกซ์: 0 5672 2217 ต่อ 2621
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

วนิดา เฮ้าส์
ที่อยู่ : 344 หมู่ที่ 6 ถนนหล่มเก่า-เลย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5670 9849
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

บ้านพักหอสมุดนานาชาติเขาค้อบ้านกองเนียม
ที่อยู่ : ถนนสะเดาพงษ์ – แคมป์สน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9048 5412, 0 5672 8143 แฟกซ์: 0 5672 8143
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

แสนภู รีสอร์ท
บ้านพักขนาด 2 คนพัก เรือนแถวและบ้านหลังใหญ่ขนาด 10 คนพัก
ที่อยู่ : 143 หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9272 2208
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

ไร่อิสระ
ที่อยู่ : 22 หมู่6 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ( กม.ที่ 102 – 103 ) ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1953 4390, 08 1037 0897, 0 5672 6847 แฟกซ์: 0 5675 0255
เว็บไซต์ : http://www.raiisara.9nha.com
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

ริมดอย รีสอร์ท 2
ที่อยู่ : 238 หมู่11 ถนนนางั่ว – สะเดาพง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5656 0183 แฟกซ์: 0 5656 0183
จำนวนห้องพัก : 24 ห้อง

ริมดอย รีสอร์ท 1
ที่อยู่ : 78/1 หมู่18 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์:0 5656 0183, 08 9969 8151 แฟกซ์: 0 5656 0183
จำนวนห้องพัก : 43 ห้อง

เขาค้อทะเลหมอก
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 3 ถนนรื่นฤดี- แคมป์สน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1888 6927, 08 1324 7291, 0 5672 8278 แฟกซ์: 0 5671 3133
เว็บไซต์ : http://www.khaokhotalamok.com
อีเมล์ : noch99@thaimail.com, t_khaokho@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

ภูพ่อบท
บ้านพักเรือนไม้ บ้านพักเรือนเกวียน บ้านพักสร้างจากตู้คอนเทรนเนอร์ บริการเต็นท์ เช่าพร้อมเครื่องนอน แ…
ที่อยู่ : 115 หมู่9 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:08 1674 8446, 08 9707 2538 แฟกซ์: 0 5670 1470
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง

ปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 62 หมู่4 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6927 7165, 08 6711 1542, O 2928 8592 แฟกซ์: 0 2928 8848
เว็บไซต์ : http://www.praifah.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

เขาค้อคอฟฟีฟาร์ม
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 5 สี่แยกรื่นฤดี ตำบลสะเดาพงษ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5672 8106, 08 1281 7903
จำนวนห้องพัก : 2 ห้อง

บ้านไร่ปลายดอย
ที่อยู่ : ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9409 6063, 08 1944 4212
เว็บไซต์ : http://www.wanlapa.net
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

เกษตรที่สูงเขาค้อ
นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าชม ภายในสถานีทดลองการเกษตรที่สูงเขาค้อจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
ที่อยู่ : 51 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดาพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5672 0356, 08 1373 0951 แฟกซ์: 0 5672 3056
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

เมาเทนพาร์คสวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 123 หมู่7 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์ สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5672 3897-9, 0 2279 8791-3, แฟกซ์: 0 5672 3679, 0 2279 6767
จำนวนห้องพัก : 113 ห้อง

ภูหินวิว รีสอร์ท
ที่อยู่ : 106 หมู่5 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์:0 5682 8864, 0 2278 0070 แฟกซ์: 0 2271 2871
เว็บไซต์ : http://www.phuhinviewresort.com
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

ภูฟ้าใส รีสอร์ท
ที่อยู่ : 212 หมู่7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 2733 0622, 0 5675 0220, 08 1818 8506,08 6507 9521 แฟกซ์: 0 2733 0622
เว็บไซต์ : http://www.phufasairesort.com
อีเมล์ : phufasairesort@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

ภูคำ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 77 หมู่8 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
โทรศัพท์:0 5675 0470, 0 2712 0032-8 แฟกซ์: 0 2391 2204
เว็บไซต์ : http://www.poocomeresort.com
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

ฟอเรสฮิลล์ 1
ที่อยู่ : 200 หมู่6 ถนนแค้มป์ – เขาค้อ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5675 0041, 0 2246 9147 แฟกซ์: 0 2246 9147
อีเมล์ : mathvee_k@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

บ้านเชิงผา
ที่อยู่ : 1/1 หมู่8 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0174 แฟกซ์: 0 5675 0381
จำนวนห้องพัก : 26 ห้อง

เขาค้อโกลเด้น รีสอร์ท
ที่อยู่ : 137 หมู่6 บ้านน้อยเจริญ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 5052 2326, 08 1457 1013, 08 9989 7639
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

ฟอเรสฮิลล์ 2
ที่อยู่ : 118 หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5681 0700, 08 9461 4439, 08 1813 3263, 08 1860 4884 แฟกซ์: 0 2379 5942
เว็บไซต์ : http://www.foresthills.co.th
อีเมล์ : foresthills2@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

พรสวรรค์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 52 หมู่3 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5672 8270, 08 9562 1084 แฟกซ์: 0 5672 8270
เว็บไซต์ : http://www.pornsawanresort.com
อีเมล์ : khaokho_tour11@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

บ้านพวงเพชร
ที่อยู่ : 171 หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5670 2073, 08 7045 8085, 08 1887 2397 แฟกซ์: 0 5670 2073
เว็บไซต์ : http://www.banpaungpetch.9nha.com/
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

ทัศนาเฮ้าส์
ที่อยู่ : 62 หมู่14 ติดกับอิมพิเรียลภูแก้ว ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9858 2011
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

ไร่ผู้พันโฮมสเตย์
ที่อยู่ : 3/4 หมู่1 ตำบลปากช่อง ทางหลวงหมายเลข 12 สายหล่มสัก-ชุมแพ ติดเขตอำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6570 9107
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

บ้านรชดา
ที่อยู่ : 92 หมู่12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6936 1845
เว็บไซต์ : http://www.rachada.info
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

จินตนา ลอดจ์
ที่อยู่ : 12 หมู่ 2 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6217 8469
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

ดอยข้าวกล้า รีสอร์ท
ที่อยู่ : 88 หมู่ 12 บ้านส่งคุ้ม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1785 7638 , 08 1688 5440
เว็บไซต์ : http://www.doikhaokla.camptour.net
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

ภูอากาศ
ที่อยู่ : 111 หมู่ 11 ถนนทุ่งสมอ – บุ่งน้ำเต้า ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:08 1886 7043
เว็บไซต์ : http://www.phuakart.thiewthai.com
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

เปี่ยมสุขสวิสฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 77 หมู่ 11 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9920 3847,0 2920 3830, 08 9218 7848 แฟกซ์: 0 2920 3830
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

ไร่นาตยา รีสอร์ท
ที่อยู่ : 19 หมู่ 5 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9958 2994, 08 1886 7957, 08 6938 6816, 08 3154 4420
เว็บไซต์ : http://www.nattaya.thiewthai.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

บ้านบุญประคอง
ที่อยู่ : 47 หมู่ 3 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1953 4169, 08 6201 2718 แฟกซ์: 0 5675 0171
เว็บไซต์ : http://www.boonprakong.com
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง

ภา รีสอร์ท
ที่อยู่ : 161 หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ
โทรศัพท์:08 9409 6063 , 08 5217 7166, 08 1944 4212
เว็บไซต์ : http://www.wanlapa.net
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

ภูแก้ว รีสอร์ท
ที่อยู่ : 49 หมู่14 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
โทรศัพท์:0 5675 0053, 0 2381 0691-4 แฟกซ์: 0 5675 0054, 0 2381 0054
เว็บไซต์ : http://www.phukaew.com
อีเมล์ : info@phukaew.com
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

เมทนีดลเขาค้อ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 165 หมู่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 2916 ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 2629 0135-6, 0 2629 1721, 0 5675 0505 แฟกซ์: 0 5675 0502
เว็บไซต์ : http://www.maethaneedolresort.com
อีเมล์ : sales@maethaneedolresort.com
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง

มรดกดอย
ที่อยู่ : 59/1 หมู่ 6 บ้านวังยาว ตำบลปากช่อง (ติดเขตอำเภอน้ำหนาว) จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์:08 6734 5051, 08 1605 2449
เว็บไซต์ : http://www.moradokdoi.com
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

บ้านไร่เบญจพล
มีรถ ATV ให้บริการ
ที่อยู่ : 28/2 หมู่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1856 9286, 08 1639 1608, 0 5672 8274,08 1953 9202
เว็บไซต์ : http://www.banraibenjapol.com
อีเมล์ : damrongsak2u@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

พิชชาวรี
ที่อยู่ : 99/1 หมู่6 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6628 0888
อีเมล์ : pichawareeresort@hotmail.com

ไร่นุชชม เขาค้อรีสอร์ท
ที่อยู่ : 63 หมู่6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5670 2302, 08 9563 7523
เว็บไซต์ : http://www.phetchabuntourism.org
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

บ้านภูหนาว
ที่อยู่ : ริมทางหลวงสาย 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 2573 3869, 0 2574 2958, 089 127 9573 แฟกซ์: 0 2982 4302
เว็บไซต์ : http://www.banphunao.com/
อีเมล์ : dara10210@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

นิยมซิตี้ฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 202 หมู่7 (บ้านทางแดง) ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 6736 2715, 08 6675 3218,08 1474 0018
เว็บไซต์ : http://www.niyomcityhill.com
อีเมล์ : rawin2549@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง

กุหลาบดอยรีสอร์ท
ที่อยู่ : 93 หมู่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 9270 3678, 08 6910 9976 แฟกซ์: 0 5672 8273
เว็บไซต์ : http://www.kularbdoiresort.com
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 1000 – 2000 บาท

ค้อปุระ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0373, 08 1832 0977 แฟกซ์: 0 5675 0374, 0 5675 0375
เว็บไซต์ : http://www.khopura.com
อีเมล์ : khopura@gmail.com
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

เขาค้อลอด์จ
ที่พักในอำเภอเขาค้อ
ที่อยู่ : หมู่ 8 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5672 8100-1 , 08 1227 1965 แฟกซ์: 0 5672 8101
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

สยาม
ที่อยู่ : 21 ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5671 1301 แฟกซ์: 0 5671 1301
จำนวนห้องพัก : 29 ห้อง

เพชรโฮเต็ล
ที่อยู่ : 57 ถนนพระพุทธบาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์:0 5671 1275 แฟกซ์: 0 5671 1275
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

บูรพา
ที่พักในอำเภอเมือง
ที่อยู่ : 308 ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5671 1155-9 , 0 5672 2633-4 แฟกซ์: 0 5672 2636 , 0 5672 1383
จำนวนห้องพัก : 530 ห้อง

ซันไซด์
ที่อยู่ : 169 หมู่ 9 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5656 0509 , 08 1888 5206 แฟกซ์: 0 5656 0509
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

เพชรบูรณ์ การ์เด้น ฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 47 หมู่ 18 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5673 1282 , 0 5679 1607, 0 2745 1666-9 แฟกซ์: 0 5679 1607 , 0 5673 1282
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

เขาค้อ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 46 หมู่ 6 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 2928 8592 , 0 2928 8848 , 08 6711 1542, 0 5675 0071-3 แฟกซ์: 0 5675 0073
เว็บไซต์ : http://www.khaokhoresort.com
อีเมล์ : sales@thai-tour.com
จำนวนห้องพัก : 38 ห้อง

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ถนนชุมแพ – หล่มสัก ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 2561 4292 ต่อ 724-5, 0 5672 9002, 08 1888 4107 แฟกซ์: 0 5672 9002
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง

หล่มเก่าสวิสฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 106 หมู่ 5 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:08 1227 4078 , 0 2279 6312 , 0 2279 6359 , 08 1227 4078 แฟกซ์: 0 2271 2871
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ที่อยู่ : อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 2561-4292 ต่อ 724-5 , 0 2579-7223 , 0 2579-5734
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th

หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล
ที่อยู่ : 163/10 ถนนคชเสนีย์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5674 5021-8 แฟกซ์: 0 5674 5029
อีเมล์ : nattirat@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 68 ห้อง

ณัฐติรัตน์
ที่อยู่ : 163/10 ถนนคชเสนีย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5674 5022-5 , 0 5670 1693-4 แฟกซ์: 0 5674 5029
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง

เรือนพักผู้ติดตาม
ที่อยู่ : ข้างพระตำหนักเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์:0 5672 1934-6 – 3120 , 0 5672 2011
จำนวนห้องพัก : 36 ห้อง

เมาท์เทนพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
ที่พักในอำเภอเขาค้อ
ที่อยู่ : 123 หมู่ 7 ตำบลแค้มป์สน กม.ที่ 103 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0445-7 , 0 2279 8791-3
จำนวนห้องพัก : 113 ห้อง

บ้านพักทหารม้า
มีบ้านพักริการให้นักท่องเที่ยวเช่าพัก จำนวน 2 เรือนแถว และนักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรม
ที่อยู่ : กม.ที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตำบลสะเดาพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5672 8116
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง

ดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 99 หมู่ 14 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0056-60, 0 2261-9000 แฟกซ์: 0 5675 0056-60,0 2551 9304-5
เว็บไซต์ : http://www.imperialhotels.com
อีเมล์ : phukaew@imperialhotels.com
จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง

ชวนชมรีสอร์ท
ที่อยู่ : 47 หมู่ 11 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5670 2255 , 08 1826 5273, 0 5671 8255, 08 9836 7802 แฟกซ์: 0 3224 5536
เว็บไซต์ : http://www.chuanchomresort.com
อีเมล์ : mintra_ccr@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 41 ห้อง

เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 27 หมู่ 9 ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0471 , 0 5675 0495, 0 2538-6534 , 0 2530-0990 แฟกซ์: 0 5675 0495
เว็บไซต์ : http://www.khaokorhighland.com
อีเมล์ : webmaster@khaokorhighland.com
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง

เขาค้อวัลเล่ย์
ที่อยู่ : 20 หมู่ 6 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0262 , 0 5672 6831-3, 0 5675 0287 แฟกซ์: 0 5675 0272
เว็บไซต์ : http://www.khaokhovalley.net
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง

เขาค้อทะเลภู
ที่อยู่ : 137 หมู่ 5 บ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5675 0061-2 แฟกซ์: 0 5675 0063
เว็บไซต์ : http://www.khaokhonaturalfarm.com
อีเมล์ : talaypu@khaokhonaturalfarm.com
จำนวนห้องพัก : 75 ห้อง

บังกะโลสวัสดี
ที่อยู่ : 54 ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5672 1850 , 0 5672 1377 แฟกซ์: 0 5672 1377
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง

ศิริโรจน์
ที่อยู่ : 104 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5671 1037
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง

เพชรบูรณ์โฮเต็ล
ที่อยู่ : 37 ถนนสันคูเมือง ตำบลสี่แยกพระพุทธบาท ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5671 1384, 0 5671 1119
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

โฆษิตฮิลล์
ที่อยู่ : 39ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์:0 5674 3642-5,0 5672 2371-2 แฟกซ์: 0 5672 2370, 0 5674 3646
เว็บไซต์ : http://www.kosithill.com
อีเมล์ : sales@kosithill.com
จำนวนห้องพัก : 143 ห้อง, จำนวนห้องประชุม : 4 ห้อง

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: