ที่พัก* แพร่

ภูมิไทยการ์เด้น
ที่อยู่ : 31 ถนนศศิบุตร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5462 7359 แฟกซ์: 0 5462 7366
เว็บไซต์ : http://www.phoomthaitravel.com
อีเมล์ : hotelphoomthai@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง, จำนวนห้องประชุม : 1 ห้อง , ความจุ: 0 คน

เทพวิมาน
ที่อยู่ : 226-228 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1033
จำนวนห้องพัก : 54 ห้อง

อุทยานแห่งชาติ แม่ยม
อุทยานฯ มีสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ที่นำเต็นท์ไปเอง และมีเรือนแพของเอกชนในแม่น้ำยมไว้บริการ
ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติ แม่ยม ตู้ ปณ. 4 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์:0 5452 2097

อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย
มีเรือนพักสำหรับนักท่องเที่ยว กางเต็นท์ต้องนำเต็นท์มาเอง
ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 หรือที่ศูนย์ข่าวอุทยานฯ จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น จ.แพร่
โทรศัพท์:0 5450 9322
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

อุทยานแห่งชาติ ดอยผากลอง
ที่อยู่ : ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทรศัพท์:0 5452 2097, 0 5450 1145 จองบ้านพัก 0 2562 0760
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th

น้ำแรมการ์เด้น
ที่อยู่ : 98/1 หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:08 1473 0983
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง

เยาวรัตน์
ที่อยู่ : 11 หมู่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5461 3293
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

หอฟ้า
ที่อยู่ : 206/1 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1140
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

สวัสดิการ
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 76-78 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1032
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

ศิริวัฒนา
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 152 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1047
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง

แม่ยมพาเลส
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 181/6 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จำนวนห้องพัก : 104 ห้อง

ภราดร
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 177 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1177 , 0 5451 1059 , 0 5452 1719 แฟกซ์: 0 5452 2340
จำนวนห้องพัก : 65 ห้อง

บุษราคัม
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 39/12 ถนนราษฎร์ดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1437
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง

บัวขาว
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 8/1 ถนนราษฎร์ดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1372
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง

นครแพร่ทาวเวอร์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 3 ถนนเหมืองหิต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1122, 0 5452 1321 แฟกซ์: 0 5452 3503
อีเมล์ : nkphrae@phrae.ksc.co.th
จำนวนห้องพัก : 139 ห้อง

นครแพร่
พี่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 118 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1122 แฟกซ์: 0 5452 1937
จำนวนห้องพัก : 250 ห้อง

ทุ่งศรีไพบูลย์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : 84 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์:0 5451 1011
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: