ที่พัก*ยะลา

ศรีเบตง  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 2-4 ถนนธรรมวิถี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0188 , 0 7323 1560 แฟกซ์: 0 7323 0338
จำนวนห้องพัก : 111 ห้อง , ราคา : 500 – 1200 บาท

ศรีเจริญ  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 29 ถนนเทศจินดา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0537
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 360 – 420 บาท

เมโทร  
ที่อยู่ : 8/2 ถนนจันทโรทัย ซอย1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0741
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 250 – 350 บาท

มายเฮ้าส์โฮเต็ล  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 27 ถนนรัตนกิจ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0525-6
จำนวนห้องพัก : 65 ห้อง , ราคา : 300 – 500 บาท

เบตงซิตี้พลาซ่า  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 6 ถนนธรรมวิถี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0441-3 แฟกซ์: 0 7324 5791
จำนวนห้องพัก : 130 ห้อง , ราคา : 500 – 760 บาท

ไทยโฮเต็ล
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 21 ถนนรัตนกิจ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 1036 , 0 7323 2341-2 , 0 7323 1090
จำนวนห้องพัก : 81 ห้อง , ราคา : 200 – 450 บาท

คาเธ่ย์เบตง  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 17-21 ถนนจันทโรทัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0996-9 , 0 7324 5333 แฟกซ์: 0 7323 1402
จำนวนห้องพัก : 99 ห้อง , ราคา : 500 – 740 บาท

ศรียะลา
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 16-22 ถนนไชยจรัส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2299 , 0 7321 2045 , 0 7321 2342 แฟกซ์: 0 7321 2170
จำนวนห้องพัก : 93 ห้อง , ราคา : 180 – 350 บาท

ยะลามายเฮ้าส์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 109 ถนนรัฐคำนึง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 3870 , 0 7321 3147 , 0 7322 1236-8 แฟกซ์: 0 7321 4650
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 290 – 350 บาท

ยะลาแกรนด์พาเลซ  
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 82-84 ถนนเฉลิมชัย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 5711-2 แฟกซ์: 0 7321 6020
จำนวนห้องพัก : 109 ห้อง , ราคา : 250 – 800 บาท

ผ่านฟ้า  
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 348-350 ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2658
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง , ราคา : 160 – 160 บาท

เทพวิมาน
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 31-37 ถนนศรีบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2400 , 0 7321 2796 , 0 7321 1655 แฟกซ์: 0 7321 3104
จำนวนห้องพัก : 84 ห้อง , ราคา : 150 – 380 บาท

เมโทร
ที่อยู่ : 8/2 ถนนรัฐกิจ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0741 , 0 7321 2175
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง , ราคา : 100 – 130 บาท

แสงฟ้า  
ที่อยู่ : 193/57 ถนนรัตนเสถียร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 1195 แฟกซ์: 0 7323 1367
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง , ราคา : 130 – 250 บาท

ริเวอร์อินน์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 111/113 ซอย12 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 4175-6
จำนวนห้องพัก : 41 ห้อง, ราคา : 600 – 800 บาท

ฟ้าอันรุ่ง  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 31 ถนนจันทโรทัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 1403
จำนวนห้องพัก : 38 ห้อง, ราคา : 150 – 250 บาท

ฮอลิเดย์ ฮิลล์  
ที่อยู่ : 50-58 ถนนภักดีดำรงค์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 1180 , 0 7323 1278 แฟกซ์: 0 7323 0565
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 630 – 990 บาท

เพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ท  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 68/1 ถนนรัตนเสถียร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 1501-2 , 0 7324 5938 , 0 7323 0644-5 แฟกซ์: 0 7323 0879
จำนวนห้องพัก : 35 ห้อง , ราคา : 720 – 720 บาท

เบตงเมอร์ลิน  
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 33 ถนนฉายาชวลิต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0222-40 แฟกซ์: 0 7323 1357
จำนวนห้องพัก : 190 ห้อง , ราคา : 875 – 2500 บาท

เบตงโฮเต็ล
ที่อยู่ : 13/6 ถนนสฤษดิ์เดช อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 1231
จำนวนห้องพัก : 39 ห้อง , ราคา : 160 – 400 บาท

ไนท์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 398/50 ถนนสุขยางค์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7324 5620-4
จำนวนห้องพัก : 44 ห้อง , ราคา : 565 – 565 บาท

ซัมไทม์ รีสอร์ท
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : ถนนประชาธิปัตย์ ซอย12 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7324 5611-12 แฟกซ์: 0 7324 5613
จำนวนห้องพัก : 38 ห้อง , ราคา : 600 – 1200 บาท

แจ๊คกี้ชาน
ที่พักในอำเภอเบตง
ที่อยู่ : 226 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7323 0710 , 0 7323 0566 แฟกซ์: 0 7323 1914
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง , ราคา : 280 – 380 บาท

แกรนด์วิว  
ที่อยู่ : 30-34 ถนนแกรนด์วิลล่า 2 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7324 5510-6 แฟกซ์: 0 7324 5519
จำนวนห้องพัก : 100 ห้อง , ราคา : 640 – 640 บาท

ฮั่ว อัน
ที่อยู่ : 352/1 ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2771
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 180 – 260 บาท

อัน อัน
ที่อยู่ : 32-40 ถนนพิพิธภักดี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2216
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 150 – 150 บาท

ยะลารามา
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 21 ถนนศรีบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2815 , 0 7321 2563 , 0 7321 3052 แฟกซ์: 0 7321 4532
จำนวนห้องพัก : 130 ห้อง , ราคา : 300 – 800 บาท

ปาร์ควิว  
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 2-18 ถนนจงรัก 3 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 7001-9 แฟกซ์: 0 7321 7010
จำนวนห้องพัก : 106 ห้อง , ราคา : 420 – 420 บาท

โคล่า  
ที่อยู่ : 15 ถนนคชเสนีย์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7321 2208
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง , ราคา : 250 – 450 บาท

ชางลี
ที่อยู่ : 318 ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์:0 7324 4597-600, 0 7324 4338-44 แฟกซ์: 0 7324 4599
จำนวนห้องพัก : 168 ห้อง , ราคา : 400 – 1200 บาท

Blog Stats

  • 274,283 hits
%d bloggers like this: