ที่พัก* นครศรีธรรมราช

พี่หลวงรีสอร์ท
ที่อยู่ : 2 บ้านกะทูนใต้ หมู่ 6 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 4843 , 08 1892 2412 , 08 1619 6432
เว็บไซต์ : http://peeluangresort.9nha.com/
อีเมล์ : sukpech@hotmail.com

หนำไพรวัลย์
บริการนำเที่ยวแบบแพ็กเกจ ชมป่าเขาหลวง
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 4243, 08 1968 6113

สวนฟากฟ้า
บริการนำเที่ยวแบบแพ็กเกจ ชมป่าเขาหลวง
ที่อยู่ : ตำบลกรุงชิง เป็นสวนริมน้ำเปิดให้นำเต็นท์เข้าไปพักได้
โทรศัพท์:0 7552 1465
เว็บไซต์ : http://www.krungshing.com

ปันตะวัน อีโค ลอร์จ
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 1929
อีเมล์ : pantawan_eco-lodge@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

หาดทรายแก้วรีสอร์ท
ที่อยู่ : 103/1 หมู่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 9477, 08 1719 2691
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

เรือนวลัย
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7538 4145
เว็บไซต์ : http://www.wu.ac.th
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง

ซันไรท์
ที่อยู่ : 333/2 หมู่ 9 ถนนบ้านด่านภาษี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7540 5885, 08 7887 3045
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

คุ้มสวัสดิ์
ที่อยู่ : 207/61 หมู่ 3 ถนนหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7533 0666, 0 7544 5022
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง

ท่าแพ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 23/1 ถนนนครศรีธรรมราช-จันดี ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7547 0322, 08 7887 3045
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

อนาวิลล่า ตังเก รีสอร์ท
ที่อยู่ : 81/2 หมู่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:08 9200 9099 , 08 1956 5222
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

จี บี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 30/1 หมู่ 8 หาดในเพลา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9253
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

รชาวดี
ที่อยู่ : 292 ถนนรถไฟ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7533 5678
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง

เขาพลายดำ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 120 หมู่ 8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 4490-1
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

ริมเขื่อน เรือนแพ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 5 ถนนปากพนัง-เชียรใหญ่ ตำบลหูร่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7541 6118
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง

บ้านชายคลอง
ที่อยู่ : 301 ถนนพาณิชย์สัมพันธ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7551 7766
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

นครรีสอร์ท
ที่อยู่ : 184 ถนนปากนคร ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7531 9391-2
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

ทักษิณ
ที่อยู่ : 1548/23 ถนนศรีปราชญ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 2790-4
เว็บไซต์ : http://www.thaksinhotel.com
จำนวนห้องพัก : 120 ห้อง

เกียรตินคร
ที่อยู่ : 29/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 8477, 0 7535 8488 แฟกซ์: 0 7535 8488
เว็บไซต์ : http://kiatnakhon.saiyaithai.org
จำนวนห้องพัก : 59 ห้อง

ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่อยู่ : 99 หมู่ 8 ถนนหาดในเพลา – อ่าวท้องหยี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 7847 แฟกซ์: 0 7552 7833
เว็บไซต์ : http://www.rachakiri.com
อีเมล์ : sales@rachakiri.com
จำนวนห้องพัก : 33 ห้อง

แกรนด์นครา
ที่อยู่ : 30/295-296 ราชพฤกษ์ไนท์พลาซ่า (หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2) ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลปากนคร
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7531 9557-8
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง

กรุงชิง ซีวิว รีสอร์ท
ที่อยู่ : 51/4 ม.6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7530 9604, 08 1124 9463, 08 4746 2766

กรุงชิงการ์เด้น (คุ้มถ้ำหงส์)
ที่อยู่ : 59/2 หมู่ 3 บ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:08 9825 2436 , 08 6160 5303, 08 1286 3586
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง

เขาเหมน รีสอร์ท
ชมวิวเขาเหมน แดนสวรรค์ ดอยเดียวในแดนใต้
ที่อยู่ : อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 6476 , 0 7547 0746
จำนวนห้องพัก : 4 ห้องท

ขนอม รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดหน้าด่าน บ้านคอเขา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9403
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

เรือนแรม วิลล่า
ที่อยู่ : 99/1 หมู่ 1 ถนนอัครวิถี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7532 6629, 0 1891 4289
อีเมล์ : b_mekiyanon@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

ทิพย์มนตรี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 12 ถนนชายทะเล ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 8147
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

อลงกต รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดหน้าด่าน 28/1 หมู่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9119 , 0 7552 9492
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

ระเบียงทราย รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดบ้านเปร็ต 9 หมู่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 8910-1
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง

ตาลคู่บีช รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดหน้าด่าน 23/2 หมู่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 8532, 0 7552 8667
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง

ขนอม ฮิลล์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดในเพลา 60/1 บ้านในเพลา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9403
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง

สุภา รอยัล บีช
ที่อยู่ : หาดในเพลา 51/4 หมู่ 8 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 8417, 0 7552 8552 แฟกซ์: 0 7552 8553
เว็บไซต์ : http://www.suparroyal.com
อีเมล์ : reservation@suparroyal.com , info@suparroyal.com
จำนวนห้องพัก : 78 ห้อง

ในเพลา เบย์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดในเพลา 51/3 หมู่ 8 บ้านในเพลา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9422-4 แฟกซ์: 0 7552 9425
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

ขนาบน้ำ ไดมอนด์คลิฟ รีสอร์ท
ที่อยู่ : หาดในเพลา 99 หมู่ 8 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9147 , 0 7552 9144
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , ราคา : 500 – 600 บาท

เอก โฮเต็ล
ที่อยู่ : 101/14 ถนนอัครวิถี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9123
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

สุนทร
ที่อยู่ : 95–97 หมู่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7553 6094
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง

หินงามบังกะโล
ที่อยู่ : 330 หมู่ 3 หาดหินงาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7553 6204
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

วังหลวง (สิชล)
ที่อยู่ : 292 ถนนรถไฟ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7533 5678-9
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง

ปิติ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 432/3 หมู่ 5 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7533 5301-4 แฟกซ์: 0 7533 5300
เว็บไซต์ : http://www.pitiresort.com
อีเมล์ : info@pitiresort.com
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

ประสานสุขวิลล่า
ที่อยู่ : 625/4 หมู่ 3 หาดหินงาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7553 6299 แฟกซ์: 0 7533 5562
เว็บไซต์ : http://www.pssresort.com
อีเมล์ : service@pssresort.com, pss_sichol@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

ครัวป๋อย
ที่อยู่ : 625 หมู่3 หาดหินงาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7553 6055 แฟกซ์: 0 7533 5461
เว็บไซต์ : http://www.kruapoybeachresort.com
อีเมล์ : kruapoybeachresort@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

วังศิลา แค้มปิ้ง
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7539 4604, 08 7284 7940
เว็บไซต์ : http://www.wangsilacamping.com
จำนวนห้องพัก : 3 ห้อง

อุทยานแห่งชาติเขานัน
ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ ป.ณ. 51 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์ : http://www.thaiforestbooking.com

ศุภโชค
ที่อยู่ : 46/1 ถนนพานิชสัมพันธ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7551 7201
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง

ปากพนังโฮเต็ล
ที่อยู่ : 82/4 ถนนพานิชสัมพันธ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7551 7016
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์:0 7530 9047
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th

อรุณ
ที่อยู่ : 220-223 ถนนชนปรีดา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7541 1369
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

บุญญารัตน์
ที่อยู่ : 19 ถนนชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7541 1282, 0 7541 1391 แฟกซ์: 0 7541 2829
จำนวนห้องพัก : 35 ห้อง

เทียมฟ้า
ที่อยู่ : 3/1-3 ซอย2 ถนนชัยชุมพล ตำบลบ้านแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7541 1078, 0 7541 1278
จำนวนห้องพัก : 41 ห้อง

ไทยวัฒนา
ที่อยู่ : 11 ถนนผดุงราษฎร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7541 1255
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง

อุดมโฮเต็ล
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1461/8-9 ถนนยมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 6310 , 0 7535 6645
จำนวนห้องพัก : 105 ห้อง

สยาม
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1403/17 ถนนจำเริญวิถี ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 6090
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

สากล
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1414/1 ถนนบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 6080
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง

วีพีเกสท์เฮ้าท์
ที่อยู่ : 1209/30 ถนนยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:0 7531 4777–81 แฟกซ์: 0 7531 4782
จำนวนห้องพัก : 47 ห้อง

มณเฑียร
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1509/40–41 ถนนยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 1908–10 , 0 7535 6128 แฟกซ์: 0 7534 5561
จำนวนห้องพัก : 100 ห้อง

เพชรไพลิน
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1835/38–39 ถนนยมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 1896-7 แฟกซ์: 0 7534 3943
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง

บัวหลวง
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1487/19 ซอยหลวงเมือง ถนนจำเริญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 1518 แฟกซ์: 0 7534 3418
จำนวนห้องพัก : 84 ห้อง

นครการ์เด้น
ที่พีกในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1/4 ถนนปากนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7531 3333
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

นครโฮเต็ล
ที่อยู่ : 1477/5 ถนนยมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 6318
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง

เดอะ ทวิน โลตัส โฮเตล
ที่อยู่ : 1548/23 ถนนศรีปราชญ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 2790-4 แฟกซ์: 0 7534 2790
เว็บไซต์ : http://www.twinlotushotel.net
อีเมล์ : tlnsales@twinlotushotel.net , info@twinlotushotel.net
จำนวนห้องพัก : 115 ห้อง

ไทยหลี
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1130 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 6948 , 0 7535 6319
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

ไทยโฮเต็ล
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1373 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7534 1509 , 0 7534 1512 แฟกซ์: 0 7534 485
จำนวนห้องพัก : 170 ห้อง

ไทยฟ้า
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 1751/5 ถนนจำเริญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7535 6727
จำนวนห้องพัก : 13 ห้องท

รชาวดี
ที่อยู่ : 292 ถนนรถไฟ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7533 5678
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง

เคียงคีรี
ที่อยู่ : ในสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7537 7436
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง

แกรนด์ปาร์ค
ที่อยู่ : 1204/79 ถนนปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7531 7666–75 แฟกซ์: 0 7531 7666
เว็บไซต์ : http://www.grandparknakorn.com
จำนวนห้องพัก : 164 ห้อง

เรือนแรม วิลล่า
ที่อยู่ : 99/1 หมู่ 1 ถนนอัครวิถี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7532 6629, 08 1891 4289
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

โรงแรมเมืองลิกอร์
โรงแรมบูติกชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช บริการงานเลี้ยงสังสรรค์ประชุมสัมมนา
ที่อยู่ : 1488 ซอยเอกนคร ถนนศรีปราชญ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:0 7531 2555 แฟกซ์: 0 7531 3050

โยร์เซอร์ บีช รีสอร์ท
เลียบชายทะเลถนนนครศรีธรรมราช -สุราษฏร์ธานี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์
ที่อยู่ : 134/2 หมู่ 1 บ้านปากดวด ( เข้าทางสี่แยกบ้านหิน ) ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์:08 7891 0168, 08 4838 4650, 08 3392 1568

ชมเล รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่อยู่ : 109/5 หมู่ 11 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์:0 7537 5666, 08 1782 4123
เว็บไซต์ : http://www.chomlay-nakhonsi.com
อีเมล์ : info@chomlay-nakhonsi.com

เอ็กแมน การ์เด้น รีสอร์ท
ที่อยู่ : 39/2 หมู่ 5 ตำบลสาวเปา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
โทรศัพท์:0 7536 7566, 0 7536 7498, 08 1958 2493
เว็บไซต์ : http://www.ekmangarden.com

เมืองทอง
อยู่ใกล้สถานีรถไฟ
ที่อยู่ : 1459/7-9 ถนนจำเริญวิถี ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:0 7535 6177

ขนอม โกลเด้น บีช
ที่อยู่ : 59/3 หมู่ 4 บ้านหน้าด่าน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7532 6690 แฟกซ์: 0 7552 9225
เว็บไซต์ : http://www.khanombeach.com
อีเมล์ : khanom@ksc.th.com
จำนวนห้องพัก : 54 ห้อง

เอก โฮเต็ล
ที่อยู่ : 101/14 ถนนอัครวิถี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7552 9123
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง

สุนทร
ที่อยู่ : 95-97 หมู่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7553 6094
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง

หินงามบังกะโล
ที่อยู่ : 330 หมู่ 3 หาดหินงาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7553 6204
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง

วังหลวง (สิชล)
ที่อยู่ : 292 ถนนรถไฟ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7533 5678-9
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง

อรุณ
ที่อยู่ : 220–223 ถนนชนปรีดา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7541 1369
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง

วีพีเกสท์เฮ้าท์
ที่อยู่ : 1209/30 ถนนยมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:0 7531 4777–81 แฟกซ์: 0 7531 4782
จำนวนห้องพัก : 47 ห้อง

Blog Stats

  • 281,852 hits
%d bloggers like this: